.

.

TOTS 21

Imatge d'arxiu del Joan XXIII.

Imatge d'arxiu del Joan XXIII.

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha renovat l’acreditació que atorga la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de Salut en relació a la qualitat assistencial, amb uns resultats excel·lents: 98,54 punts sobre 100. Ja fa molts anys que l’hospital treballa en aspectes relacionats amb la qualitat assistencial, la qual cosa ha contribuït a l’obtenció d’aquesta valoració tant positiva, que supera amb escreix els 88,74 punts assolits en l’anterior procés. Aquest certificat d’acreditació té una vigència de tres anys.

L’informe de l’acreditació destaca l’existència d’un Pla de Qualitat i Seguretat del Pacient vigent, coherent amb el Pla Estratègic del centre i que reflecteix tots els aspectes referents als objectius de seguretat del pacient. En aquest sentit, posa de manifest la implicació de la Direcció assistencial del centre en la definició, implantació i seguiment de les línies que marca el Pla Estratègic vigent de l’HJ23.

Així mateix, posa èmfasi en l’interès, la preocupació i la implicació per les relacions entre l’hospital i els usuaris de la seva àrea d’influència, així com entre el centre i la societat en general. Es reflecteix en l’existència dels plans d’Atenció al Ciutadà i Treball Social, de Comunicació externa i, especialment, en el Programa de difusió i formació per a la salut i la promoció d’hàbits saludables, dirigit als usuaris de l’hospital i a la població en general.

L’informe dóna una excel·lent qualificació a molts altres aspectes com: el Pla Territorial de Recursos Humans; les mesures de promoció i protecció de la salut del personal en el seu àmbit laboral; la correcta identificació i anàlisi de les necessitats de serveis assistencials externs, així com una correcta definició de la cartera de serveis del centre; el bon control en la seguretat de les instal·lacions i del circuit de retirada de residus, i el bon control dels serveis de les empreses subcontractades de cuina, neteja i bugaderia.

Finalment, sobre els resultats en l’atenció a la ciutadania, l’informe destaca: el bon servei que dóna la Unitat d’Atenció a l’Usuari en tot el què fa referència als serveis que presta, que inclou treball social; l’avaluació periòdica de la percepció del client, amb l’objectiu d’entendre, preveure i millorar-ne la satisfacció; l’avaluació constant de les queixes, reclamacions i suggeriments expressats pels clients, i de les llistes d’espera i el temps per ser atesos; i la percepció que té la societat de l’actuació del centre com a membre sensibilitzat en la millora del medi ambient amb mesures per disminuir l’impacte ambiental, els residus i embalatges, la contaminació, les emissions de tòxics i les aigües residuals.

Sobre l’acreditació

Des de fa vuit anys, el Departament de Salut acredita els centres d’atenció hospitalària aguda públics i privats que ho desitgin, i ho fa a partir d’un model inspirat en el que estableix l’organisme Joint Comission International i el model internacional d’excel·lència EFQM. L’acreditació certifica i garanteix al client que el centre on és atès compleix amb uns estàndards excel·lents de qualitat. L’acreditació és imprescindible per a què els hospitals puguin prestar serveis d’atenció sanitària pública a Catalunya.

El procés d’acreditació comporta que els centres assistencials estiguin immersos en una continua autoavaluació i que siguin auditats per una entitat externa de manera periòdica.

L’acreditació per al període 2013-2016 ha prioritzat la consolidació del nivell de qualitat dels centres i per aquest motiu el Departament de Salut ha incorporat un 23% més de criteris avaluables, en total més de 1.300.