.

.

TOTS 21

Imatge de la depuradora. Foto: Cedida

Imatge de la depuradora. Foto: Cedida

El ple d’aquest divendres ha aprovat el projecte per la instal·lació d’energies renovables a l’Estació de Depuració d’Aigües Residuals (EDAR) de Tarragona. L’objectiu és que la planta compti amb fonts netes de producció d’energia per autoabastir-se completament.  

L’alcalde, Pau Ricomà, ha explicat que “la protecció del medi ambient passa per una millor eficiència energètica i també per una gestió eficient del recurs hídric, amb aquest projecte assolim aquest doble objectiu i aconseguim que el procés de depuració de les aigües residuals de la nostra ciutat redueixi el seu impacte a 0 en emissions de CO2”. Per la seva banda, el president de la companyia, Jordi Fortuny, ha afegit que “cal repensar el concepte de depuradora com una planta de tractament de residus i concebre-la com una biofactoria que els transforma en subproductes d’alt valor afegit. En aquest cas, a partir dels fangs de depuració s’obtindrà energia elèctrica”. I ha conclòs “es tracta, doncs, d’un projecte clarament alineat amb els principis de l’economia circular”.  

El projecte que ha passat pel consell plenari contempla la instal·lació de diverses fonts de producció que generin l’energia suficient per al funcionament de la planta i, a més, es compti amb un excedent per a punts de càrrega dels vehicles elèctrics. Actualment l’EDAR té un consum anual de 2,7M kWh, un cop implantades es comptarà amb una potència total de 1.165 kW que permetran cobrir completament aquest consum.  

Així, l’EDAR comptarà amb: 

  • Solar fotovoltaica: s’instal·laran plaques que cobriran una superfície de 3,9 km2 que es distribuiran per tota la planta. 
  • Cogeneració biogàs: a través de la combustió del metà que es genera en el procés de depuració de l’aigua s’obtindrà energia elèctrica i tèrmica que es revertirà en el mateix procés.  
  • Mini-hidràulica: s’instal·larà un equip a la sortida de l’aigua depurada per mostrar la generació d’energia hidràulica per a finalitats pedagògiques i de sensibilització 
  • Punts de recàrrega de vehicles elèctrics 

El projecte recull l’estudi per a la futura instal·lació d’una planta d’hidrogen verd amb els possibles excedents d’energia i que es destinaria a recàrrega de vehicles. 

El projecte compta amb un pressupost total de 3,4 M d’euros que executa l’Ajuntament de Tarragona amb el finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua. Per aquest any 2023, s’ha iniciat una primera fase amb la posada en marxa de la cogeneració.