TOTS 21

Façana principal de l'església de Constantí. Foto: Tinet.cat

Façana principal de l’església de Constantí. Foto: Tinet.cat

L’església parroquial de Sant Feliu Màrtir de Constantí està tancada al culte, a partir d’aquest dimarts, dia 15 de març, mentre no ofereixi millors garanties de seguretat, ha informat l’Arquebisbat de Tarragona. Entretant «es garanteix que es continuarà fent el control periòdic d’aquests moviments estructurals i el seguiment de l’estat de l’edifici sota la direcció d’un tècnic facultatiu».

A partir d’aquest moment les celebracions es faran en un lloc alternatiu que la mateixa Parròquia establirà «d’acord amb les possibilitats de què disposi».

La situació actual ha estat valorada recentment en una reunió de la comissió d’obres de la Parròquia que ha comptat amb l’assistència del constructor; l’assessorament de l’arquitecte, Josep M. Bartolomé, director de l’obra, i la presència de Mn. Joaquim Fortuny, vicari general de l’arxidiòcesi, en representació de l’Arquebisbe i del seu Consell Episcopal.

Aquesta comissió ha pres en consideració, per una banda, «la forta inversió» que es requereix per a poder escometre «les actuacions que els estudis aconsellen de fer», les quals, «no garanteixen que s’aturin els moviments, i, per una altra banda, la necessitat de salvaguardar la integritat de les persones participants en les celebracions litúrgiques, que és la prioritat màxima».

Els precedents

En els darrers anys s’han anat produint esquerdes i moviments a la fàbrica de l’església parroquial de Sant Feliu Màrtir de Constantí, provocats, segons els tècnics, per moviments de massa del subsòl, per la presència de nombroses humitats en el terreny i per la topografia.

Entre els anys 2013 i 2016 s’han fet apuntalaments a les parts de l’edifici més afectades per aquests moviments estructurals i paral·lelament s’han encomanat a empreses especialitzades diferents estudis del subsòl i s’han analitzat les característiques constructives de l’edifici, fins arribar al darrer informe emès per l’Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya, depenent de la Generalitat de Catalunya, el qual ha estat estudiat per personal competent.