.

.

TOTS 21

La roda de premsa ha estat protagonitzada per Estela Martín, presidenta de la Comissió de Mediació de l’ICAT, i la representant de Justícia de la Generalitat, Anna Alcaraz.

Durant l’any 2017 el Col·legi d’Advocats de Tarragona va tramitar 97 sol·licituds de mediació per resoldre conflictes, una xifra que suposa un increment d’un 14% respecte als 85 que es van registrar el 2016. Des les tres àrees de la demarcació de l’ICAT (Tarragona, Valls i El Vendrell) la que va tenir un millor comportament va ser Tarragona, on es va passar de 36 sol·licituds a 59 (+63,89%), mentre que als jutjats d’El Vendrell i de Valls es va retrocedir en un 32% i un 23% respectivament.

L’ICAT tramita la meitat de les sol·licituds de mediació que es produeixen a la seva àrea (l’altra meitat es vehicula mitjançant el Departament de Justícia o diverses administracions i entitats). La mediació és una via de resolució de conflictes alternativa a la via judicial en la que, mitjançant la figura del mediador, les parts arriben a un acord per resoldre el conflicte d’interessos que mantenen.

Una altra dada destacada del balanç que s’ha presentat avui en roda de premsa a la seu de l’ICAT és que el percentatge de sessions informatives que acaben en sol·licituds de mediació s’ha incrementat significativament, passant del 40,28% de 2016 al 62,59% de 2017.

Durant el 2017, des de l’ICAT es van finalitzar 37 processos de mediació, 26 dels quals van acabar amb acord entre les parts, el que representa un percentatge de conflictes resolts del 70%, una xifra que, segons Estela Martín, presidenta de la Comissió de Mediació de l’ICAT, “demostra fins a quin punt aquesta via és molt efectiva per resoldre conflictes de tota mena, a banda de més ràpida i més econòmica”.

Estela Martín ha subratllat, a més, que “amb la mediació el nivell de compliment dels acords és molt més elevat, perquè la solució la donen les parts; en canvi, quan és una resolució judicial és una decisió presa per un jutge amb uns paràmetres objectius, però que són llunyans a la realitat de les parts en conflicte”. “Les sentències donen i treuen raons, determinen que una part guanya i l’altra perd, però no solucionen el conflicte”, ha remarcat Martín.

A la roda de premsa també hi ha pres part la cap del Servei de Gestió Econòmica, Personal i Obres del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Anna Alcaraz, que ha posat l’accent en que “el problema és que la via de la mediació és poc coneguda, però quan les persones que tenen un conflicte la proven, en general el nivell d’acceptació és molt elevat, perquè entenen que la solució serà millor per ells, tant per qüestions d’agilitat i d’encert en les resolucions, com també econòmics”. Alcaraz ha recordat que “les solucions són bones perquè les decideixen les parts, un cop el mediador ha aconseguit recuperar el diàleg”.

Un ventall de casuístiques molt ampli

A banda d’aquestes 97 sol·licituds, se’n van tramitar 7 més que tenien el seu origen en derivacions judicials, que són “molt importants, perquè suposen un reconeixement del sistema judicial que aquesta és una opció molt vàlida, sobretot en l’àmbit de la família”, assegura Anna Alcaraz, que remarca que “quan hi ha menors pel mig, que els pares puguin arribar a un acord que satisfà les dues parts i que es dissenya a mida de la seva realitat és molt positiu”.

Més enllà de l’àmbit familiar, la via de la mediació guanya terreny en diverses tipologies de conflictes, on s’està revelant com la millor manera de solucionar conflictes. És el cas dels conflictes veïnals o la resolució dels contractes de lloguer, entre d’altres àmbits. “En general, la mediació és el millor camí perquè el conflicte quedi resolt i, després de l’acord, la convivència pugui continuar, perquè una sentència donarà raó a una de les parts, però pot fer que el conflicte continuï obert durant molt de temps”, ha argumentat Estela Martín.