.

.

TOTS 21

Imatge d'una de les platges del municipi

Imatge d’una de les platges del municipi

L’auditoria de segon seguiment de la certificació del Sistema de Gestió Ambiental a les platges de l’Ajuntament de Torredembarra ha posat de relleu el bon estat de les platges del municipi en quant a ordenació, neteja i control de les seves activitats de temporada i la seva gestió ambiental, segons ha explicat el regidor de Sostenibilitat, Josep Maria Guasch.

Aquesta auditoria, realitzada segons la norma de referència UNE-EN ISO 14001:2004, així com la verificació ambiental segons el Reglament (CE) nº 1221/2009 EMAS III, es va dur a terme el 25 de setembre passat i, prèviament, el 6 d’agost, es va realitzar una inspecció de totes les platges i serveis ubicats a cadascuna d’elles.

Aenor és l’empresa que verifica que tot el Sistema de Gestió Ambiental de les platges del municipi es compleixi d’acord amb la normativa vigent i és l’encarregada de fer l’auditoria. De la gestió ambiental de les platges de Torredembarra cal destacar un any més:

– Seguiment diari de les activitats de platja: compliment del pla de vigilància i socorrisme (via terrestre i marítima), manteniment, recollida de residus, neteja.

– Sensibilitat ambiental en la protecció dels espais d’especial sensibilitat: PEIN Muntanyans, biòtops marins, espais dunars.

– Coordinació amb Protecció Civil per a la gestió dels nombrosos esdeveniments que tenen lloc a les platges durant la temporada de bany.

– Comunicació amb la població (webcams, circulars, espai radiofònic, Patronat de Turisme, etc.) i amb les empreses adjudicatàries de serveis (socorrisme, abalisament), altres grups d’interès (ecologistes, administracions centrals, altres ajuntaments) així com el procés de realització d’enquestes representatives any rere any, amb anàlisis dels resultats adients.

– Polítiques d’accessibilitat dels usuaris amb mobilitat reduïda i els equipaments previstos per al bany d’usuaris amb discapacitats físiques a la platja del Barri Marítim.

També han destacat els següents punts forts:

Els nombrosos punts d’aportació de residus valoritzables sobre la sorra (envasos lleugers) posats a disposició del banyistes i el sistema de pesatge automàtic de contenidors durant la càrrega del camió (MOBA) dels residus de platges.

A més a més, han destacat la coordinació amb Protecció Civil per a la gestió dels nombrosos esdeveniments que tenen lloc a les platges durant la temporada de bany així com la participació activa en simulacres de platja que excedeixen fins i tot, en algunes ocasions, l’àmbit municipal.

Es fa especial menció a la sensibilitat ambiental en la protecció dels espais d’especial interès com l’Espai Natural dels Muntanyans, el sistema d’abalisament ecològic amb biòtops marins i l’assoliment d’abalisar tota la costa amb aquest sistema més respectuós amb el medi. Increment un any més en el número de biòtops (24 el 2015). També es valora molt positivament l’ampliació del camp experimental de dunes a la platja de la Paella.

Es destaca la millora de serveis en quant la instal·lació de noves passarel·les de formigó i fusta antivandalisme que afavoreixen els accessos dels usuaris a les platges.

Finalment, s’ha considerat molt positiva l’adquisició de la nova embarcació, de majors prestacions, per a la vigilància de platges i costa, fent especial menció a la participació de la Policia Local en les tasques d’inspecció de platges i costa relacionades amb l’abast de l’auditoria ja que també es du a terme des de mar, participant igualment en altres tasques relacionades amb el compliment del pla d’usos.

L’auditoria ha detectat dues tipologies de no conformitats en la gestió, totes elles menors i que, per tant, es poden resoldre amb facilitat amb l’aplicació de les mesures correctives adients.