TOTS 21

L’adequació del bloc quirúrgic amb l’ampliació de 2 quiròfans i l’adaptació de la 8a planta com a unitat d’hospitalització polivalent són algunes de les actuacions que s’estan duent a terme. Fotos: Hospital Joan XXIII

La construcció de la nova hemodiàlisi ha permès l’adequació de la Unitat Coronaria a la 5a planta B, i incorporar 8 boxs per reforçar l’atenció als usuaris. Aquesta adequació i reforma de la 5a B està previst que finalitzi  el pròxim mes d’octubre d’aquest any 2020, amb un pressupost de 707.374 euros que inclou l’obra civil i instal·lacions.

Un altre de les actuacions previstes per a finals d’aquest any és l’adequació del bloc quirúrgic amb l’ampliació de 2 quiròfans que permetrà incrementar el nombre  d’intervencions quirúrgiques. Aquesta actuació està prevista finalitzar-la al mes de desembre, amb un pressupost de 773.975 euros l’obra i l’equipament.

Altres accions  de millora que s’estan realitzant són: la creació de plantes d’hospitalització polivalents amb capacitat per atendre pacients amb patologies diverses, com és el cas de la 8a  planta.

A hores d’ara s’estan  renovant  3 ascensors que milloraran el flux vertical de pacients, usuaris i professionals, amb la possibilitat de crear diferents circuits compatibles. La renovació dels ascensors té un pressupost de 365.000 €.

A més, ja està instal·lada la nova màquina de producció de fred, de 700 kW, a la coberta de l’edifici C, per reforçar la demanda de fred del complex sanitari que requereixen les diferents àrees i que serà compatible amb el nou projecte de l’Hospital.

Cal destacar, finalment  que  en les pròximes  setmanes, estarà enllestida la segona sala de ressonància magnètica que millorarà considerablement la resposta a la demanda d’aquest servei.

Redacció