.

.

TOTS 21

El CODITA alerta que el canvi climàtic té un impacte negatiu en la salut mental.

El CODITA alerta que el canvi climàtic té un impacte negatiu en la salut mental.

A pocs dies de la constitució dels nous consistoris a tot Catalunya, el Col·legi Oficial d’Infermeres de Tarragona (CODITA) demana als govern municipals que apliquin polítiques de salut urbana donat l’increment de malalties i morts vinculades al canvi climàtic, perquè com explica el secretari de CODITA, l’infermer Gerard Mora “la urbanització ràpida i sense planificar augmenta les repercussions del canvi climàtic”.

Des del CODITA s’assegura que hi ha un impacte directe del canvi climàtic sobre la salut humana. La contaminació de l’aire suposa més malalties respiratòries i cardiovasculars i és responsable d’un de cada sis morts al món. Per la seva part, les condicions de temps severes  impliquen lesions, morts i impactes sobre la salut mental, l’augment dels al·lèrgens implica més al·lèrgies respiratòries i asma, o el calor extrem (que estem vivint de forma continua els darrers estius) provoquem més insuficiència cardíaca.  De fet, senyala Gerard Mora, “les onades de calor suposen per a Tarragona i Terres de l’Ebre incrementar entre un 10% i un 29% el  risc de mort²”

Des del Col·legi d’Infermeres de Tarragona també assenyalen que el soroll que es viu a les grans ciutats té una afectació sobre la salut. De fet, els alts nivells de soroll provoquen unes 72.000 hospitalitzacions anuals i 16.600 morts prematures a Europa i les malalties associades son  molèsties, estres, trastorns del son, alteració de la conducta, baix rendiment, hipertensió, malalties del cor. Concretament, 13 milions d’europeus pateixen alteracions del son pel soroll i 1 de cada 5 persones a Europa està exposat a un soroll superior als límits marcats per l’OMS (55dB)

Què caldria fer per tenir unes ciutats més saludables?
Per a Gerard Mora, secretari de CODITA, “les intervencions en salut urbana passen per buscar estratègies poblacionals que permetin intervenir sobre els determinants de salut, garantint l’equitat en salut, apostant per la visió comunitària i assegurant la participació ciutadana”.

Això es concreta en ciutats que busquin reduir la contaminació facilitant espais per ciutadans i ciclistes i, per tant, reduint el trànsit motoritzat, afavorint el transport públic.

A nivell de soroll, cal limitar el volum del trànsit limitant la velocitat, promoure zones silencioses dins la ciutat, fent us de paviment sobrerreductor.

També cal apostar per polítiques municipals que creïnespais verd dins les ciutats, perquè redueixen l’estrès, milloren la salut mental i la salut en general, faciliten un bon desenvolupament emocional i, a més, afavoreixen l’activitat física.

Des de CODITA demanen, doncs, als nous govern municipals “compromís per identificar les intervencions i accions urbanes per reduir els impactes del canvi climàtic. Cal polítiques urbanes compromeses que protegeixin la salut dels ciutadans”.