.

.

TOTS 21

Façana de l’Ajuntament de Torredembarra. Foto: Cedida

La Regidoria d’Educació informa de les modificacions més rellevants en els preus públics dels serveis educatius que es van aprovar al ple d’ordenances fiscals del mes d’octubre, i que afecten les llars municipals d’infants i l’Escola municipal de Música. La regidora d’Educació, Maria Gual, ha explicat que, principalment, es tracta de la incorporació de reduccions que seran aplicables en el moment de la matriculació. Tot i així, es preveu la possibilitat de sol·licitar les reduccions per aquest curs 2021/2022 a partir del’1 de desembre.

Llars d’Infants

* Reducció del 50% del preu públic per a:
Famílies on tots els membres de la unitat familiar es trobin en situació d’atur.

* Reducció del 20% del preu públic establert per a:

  •  El segon i tercer germà/na inscrit a les Llars d’Infants, sempre que tots els germans estiguin matriculats simultàniament en alguns dels dos centres.
  • Famílies nombroses o monoparentals.
  • Alumnes amb discapacitat reconeguda, igual o superior al 33%.

Les reduccions no són acumulables i no tindran efecte retroactiu. Cal que la persona interessada sol·liciti la reducció si compleix els requisits. Per tal que sigui aplicable alguna de les reduccions, s’han de produir en el moment de la matriculació, no obstant, per al curs 2021/22 es podrà sol·licitar l’aplicació de la reducció en qualsevol moment a partir del dia 1 de desembre de 2021, tenint efecte en el rebut del mes següent a la sol·licitud.

Escola Municipal del Música

Es contempla el préstec anual d’instrument, 60 €,  així com el préstec anual de la cessió de la part d’un instrument (20 €). Aquestes quotes són irreductibles.

Redacció