.

.

TOTS 21

Campanya de vacunació de la grip

Campanya de vacunació de la grip

La grip a Catalunya continua disminuint l’activitat epidèmica i la incidència s’ha reduït dels 422 casos de finals de gener fins als 228 casos de cada 100.000 habitants que s’han registrat aquest dijous. La fase de descens de la grip s’ha pogut constatar a través de la xarxa dels onze hospitals sentinella d’arreu del país. Al llarg de la darrera setmana tant les visites ateses per síndrome gripal com les visites a domicilis s’han vist reduïdes davant d’aquest descens de l’activitat epidèmica. En aquesta darrera setmana s’han notificat 38 ingressos hospitalaris greus per virus de la grip i des de principis d’octubre sumen un total de 249.

Durant la darrera setmana, el nombre d’urgències ateses als hospitals d’aguts ha estat molt similar a la setmana anterior, amb 63.462 urgències que suposen un augment del 0,43%, mentre que el nombre d’urgències ingressades ha disminuït lleugerament -6.639 urgències ingressades, que suposa una reducció de l’1,48%-.Així mateix, el nombre d’urgències ateses és inferior al de la mateixa setmana de l’any passat (-1,47%) mentre que les urgències ingressades són superiors (suposen un augment del 0,79%).

En relació a la setmana passada, els hospitals infantils han incrementat l’activitat de les urgències ateses amb 3.664, que representa un augment del 6,79%, i de les urgències ingressades -378 que representa un increment del 3,85%-. Respecte a les dades amb les de la mateixa setmana de l’any anterior s’ha registrat un augment del 8,05% i del 18,13%, respectivament.

L’activitat dels centres d’atenció primària (CAP) i l’activitat domiciliària es mantenen amb un lleu descens respecte a les activitats de la setmana anterior amb 742.999 visites als CAP i 24.701 visites als domicilis i, pel que fa als centres d’atenció continuada (ACUT), les visites a aquests centres i als domicilis també han disminuït.