.

.

TOTS 21

Cartell del premi.

Cartell del premi.

L’Autoritat Portuària de Tarragona convoca el X Premi d’Investigació Port Tarragona, les bases del qual es poden consultar a la pàgina web del Port de Tarragona: https://tuit.cat/icHrD.

En aquesta edició, i de manera excepcional, la dotació del premi és de 8.000 euros i, com en altres convocatòries hi poden optar totes les propostes de treball en el camp de les ciències humanes, prioritàriament en l’àmbit de la història, referides al Port de Tarragona o a la seva àrea d’influència. El termini de presentació de les propostes finalitza el 31 de març de 2024.

Des de fa gairebé vint anys, concretament des de 2004, i amb periodicitat cada dos anys, l’Autoritat Portuària de Tarragona convoca aquest certamen amb l’objectiu de fomentar la investigació i els estudis sobre el Port de Tarragona i el seu entorn més immediat.

Un guardó que ha anat assolint prestigi amb els anys, i que continua sent un dels més ben dotats econòmicament dels que es convoquen en l’àmbit de les comarques de Tarragona.

A la darrera convocatòria, que va tenir lloc el 2021, s’hi van presentar vuit projectes, d’entre els quals va resultar guanyador el de David Moré Aguirre, arxiver i historiador de Tossa de Mar, que porta per títol: Fars i faroners del litoral tarragoní, i que l’Autoritat Portuària de Tarragona, a través del seu Servei de Publicacions té previst editar enguany.

Més informació a: arxiu@porttarragona.cat.

RELACIÓ DE TREBALLS PREMIATS

2005: 80 anys de construcció naval d’Enric García Domingo

2007: declarat desert

2009: La Marina de Tarragona en el segle XIV. La seva relació comercial amb Mallorca de Guillem Morro Veny

2011: Els presos i el Port de Tarragona. Història de 92 anys de treballs forçats (1792-1884) de Montserrat Gisbert Bel

2013: Sanitat marítima. La defensa de la costa i la salut pública (1720-1900) de Pedro Otiña Hermoso

2015: Entre el mar, la terra i el sol. Història social i laboral dels treballadors i les treballadores del Port de Tarragona (1887-1975) d’Esther Gutiérrez i Marc López

2017: El Port de Tarragona durant la postguerra (1939-1952) de Sergio Serrano Sánchez

2019: Ciutat. Port i territori. Cartografia històrica de Tarragona entre els segles XVII i XIX de Patricia Terrado Ortuño

2021: Fars i faroners del litoral tarragoní de David Moré Aguirre

V.Tapias