.

.

TOTS 21

La Sala del Contenciós de l’Audiència Nacional ha rebutjat les mesures cautelarísimas plantejades per Mohamed Said Badaoui i Amarouch Azbir en els recursos que han presentat contra la resolució de 14 de setembre de 2022, del Secretari d’Estat de Seguretat, que acorda la seva expulsió del territori nacional per participar en activitats contràries a la seguretat nacional o que poden perjudicar les relacions d’Espanya amb altres països, o estar implicats en activitats contràries a l’ordre públic. En dues actuacions, la sala rebutja deixar en suspens l’expulsió perquè en la valoració dels interessos en conflicte han de prevaler els de caràcter general enfront de les circumstàncies personals dels recurrents.

Adoctrinament i vinculació amb individus relacionats amb el terrorisme

En l’aute que rebutja suspendre l’expulsió de Mohamed Said Badaoui la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós explica que, per a determinar si concorren els requisits per a adoptar la cautelarísima, cal tenir en compte que la mesura acordada pel Secretari d’Estat es fonamenta en una denúncia prèvia de la Comissaria General d’Informació. En aquesta s’exposa les circumstàncies i fets significatius que revelarien el “radicalisme ideològic” del recurrent. La denúncia destaca, entre altres, “la realització d’adoctrinament en la seva comunitat amb difusió de postulats radicals progihadistes, sent un dels principals referents a Espanya del salafisme més ortodox, que predica, amb una influència tal que, des de la seva arribada s’ha produït un augment del radicalisme a la regió de Tarragona a causa del seu discurs”.

L’informe de la policia afegeix que l’actuació de Said Badaoui s’ha centrat especialment en els col·lectius més vulnerables i manipulables, “prestant especial atenció als menors, en concret als menors no acompanyats, principalment d’origen marroquí, adoctrinant-los en el salafisme més radical aprofitant-se de la seva situació de vulnerabilitat, tenint a més vinculacions amb individus radicals relacionats amb el terrorisme, i duent a terme pràctiques de foment del victimisme i la occidentalofobia”.

Per tot això, la sala conclou que valorant els interessos en conflicte no dubte que han de prevaler els de caràcter general que resulten de la resolució recorreguda que considera comesa una infracció molt greu i que tipifica com la de participar en activitats contràries a la seguretat nacional o que puguin perjudicar les relacions d’Espanya amb altres països. Enfront d’això, afegeix el tribunal, no poden prevaler les concretes circumstàncies personals, laborals i socials invocades pel recurrent.

L’escrit recorda que la sentència que resolgui el recurs no perdrà la seva efectivitat malgrat que no s’adopti la mesura cautelar, ja que si és estimatòria i l’expulsió s’ha executat, ” cap obstacle s’adverteix en el retorn al nostre país i, si escau, la reparació dels danys causats”.

Redacció