.

El diputat tarragoní Joan Ruiz

La Federació del PSC del Camp de Tarragona ha denunciat aquest dilluns que l’atur entre els tarragonins amb un grau de discapacitat superior al 33% s’ha més que doblat en els darrers quatre anys. Així, si l’any 2014 hi havia 1.160 persones amb discapacitat inscrites a les llistes de l’atur registrat aquesta xifra no ha fet res més que créixer any rere any: 1.576 discapacitats aturats el 2011, 2.067 el 2012 i 2.522 el 2013, segons resposta oficial del Govern del PP a una pregunta parlamentària del grup socialista del Congrés.

Segons ha subratllat el diputat socialista Joan Ruiz, “aquest increment desmesurat no és fruït de l’atzar sinó de les retallades que els Governs de CiU i PP han aplicat en matèria de polítiques d’incentivació a la contractació de persones amb discapacitat que havien implementat els Governs socialistes.”

“Els socialistes denunciem amb vehemència aquest nou torpede directe contra els sectors més vulnerables de la nostra societat. Com a conseqüència d’aquestes retallades (i mentre es dóna un xec en blanc als grans evasors de capitals amb una amnistia fiscal a mida) molts d’aquests ciutadans amb discapacitat que es queden a l’atur poden acabar caient en la pobresa, directament, exclosos del mercat laboral i amb les ajudes públiques de prestacions i serveis també en caiguda lliure.”

En aquest sentit, el PSC afirma que les mateixes entitats que es dediquen a la inserció laboral de les persones amb discapacitat denuncien que les aportacions públiques destinades a finançar els seus programes han davallat un 60%, el que suposa uns 53 milions d’euros menys per ajudar a facilitar l’entrada dels ciutadans amb discapacitat al mercat de treball.