.

Imatge d’una oficina de Treball. Foto: Ferran Forn

El nombre de persones sense feina a Tarragona el segon trimestre s’ha situat en 58.100 persones, 4.600 menys que el primer trimestre, el 7,34% menys, segons l’Enquesta de la Població Activa (EPA).

La taxa d’atur a Tarragona s’ha situat a 30 de juny en el 14,70%, la més alta de Catalunya i 1,14 punts menys que el primer trimestre (15,84%) i 0,25 punts menys que fa un any (14,95%). El tercer trimestre de l’any passat (13,50%), la taxa d’atur a Tarragona estava per sota de la registrada en aquest segon trimestre. En relació amb l’ocupació, el nombre de persones treballant a la demarcació de Tarragona es va situar el segon trimestre en 337.400 persones, 4.200 més que el primer trimestre, l’1,26% més, i 1.400 menys que fa un any, el -0,41% menys.

En relació amb el segon trimestre de l’any passat, a Tarragona el nombre d’aturats ha disminuït de 1.500 persones, el 2,52% menys.

La xifra més alta d’empleats a la indústria a Tarragona des del 2011

El sector industrial ha estat el més actiu en nova contractació i ha situat el nombre de persones treballant en el sector en 62.500 persones, 2.900 treballadors més que el primer trimestre, el 4,87% més. Aquesta plantilla de 62.500 persones en el sector secundari no es donava a les comarques tarragonines des del tercer trimestre del 2011 ( 65.800 persones).

El sector serveis, setmanes abans de l’inici de la temporada d’estiu, ha augmentat el nombre de llocs de treball en 1.800 persones, el 0,79% més, i el sector agrari en 1.900 treballadors, l’11,95% més.

Finalment, la construcció ha reduït l’ocupació en 2.400 persones el segon trimestre en relació amb el primer, el 8,33% menys. En l’últim any, el sector de la construcció a les comarques tarragonines ha incrementat la plantilla en 2.500 persones, el 10,46% més.

ACN