.

.

TOTS 21

Xavier Royo, ha presidit la seva primera Assemblea des del seu nomenament a principis de febrer.Foto: CAT

Aquest dimarts 21 de juliol, el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha celebrat a l’Ampolla l’Assemblea General per aprovar els resultats de 2019, una Assemblea que s’acostuma a fer el mes d’abril però que a causa de l’Estat d’Alarma s’ha hagut d’ajornar fins a la data actual.

Xavier Royo ha presidit la seva primera Assemblea des del seu nomenament a principis de febrer. A l’Assemblea s’ha informat als usuaris del resultat dels comptes de l’exercici anterior, com també s’ha explicat detalladament l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya per atorgar una subvenció per a l’execució d’una sèrie d’actuacions a la xarxa d’abastament d’aigua en alta que gestiona el CAT per un valor de 18 milions d’euros. Aquest import es correspon amb el 50% del cost d’una onzena de les actuacions proposades. També s’ha aprovat el pla d’obres, relacionat amb la subvenció de l’ACA, per tirar endavant nous projectes fins el 2023.

Altres assumptes tractats han estat les licitacions i adjudicacions efectuades des de la darrera Assemblea celebrada el mes d’octubre de l’any 2019. El volum adjudicat d’aquest període ha estat d’1,6 M€ en obres i serveis propis del CAT i 16,6 M€ en obres i serveis relacionats amb la subvenció de l’ACA (subvencionat el 50%).

Així mateix s’ha donat compte dels projectes i les obres executades i en curs, l’informe d’explotació 2019 i de la memòria corporativa de l’ens, disponible a través d’aquest enllaç.

Finalment, i en relació al col·lapse estructural de la canonada del passat 3 de gener,  el director-gerent del Consorci, Josep Xavier Pujol,  ha informat de les seves causes ateses les conclusions de l’informe encarregat al CSIC, i de les actuacions dutes a terme fins ara, com és la inspecció i diagnosi de la canonada principal en un tram de 75 km.

Redacció