.

.

TOTS 21

Una imatge de l'Assemblea d'aquest dimarts. Foto: Cedida

Una imatge de l’Assemblea d’aquest dimarts. Foto: Cedida

Aquest dimarts 25 d’abril, el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha celebrat a l’ETAP de l’Ampolla l’Assemblea General per aprovar els resultats de 2022. Les dades de l’exercici anterior estan recollides a la memòria corporativa, accessible a través del web del Consorci, seguint aquest enllaç.

Joan Alginet, ha presidit l’Assemblea del mes d’abril, on s’ha informat als usuaris de la situació dels comptes de l’exercici anterior. D’altra banda, s’ha donat compte de les licitacions i adjudicacions efectuades des de la darrera Assemblea ordinària celebrada el mes d’octubre així com de les obres i projectes realitzats i en curs. En aquest sentit, també s’ha aprovat la inversió de 5,5M€ per al projecte de construcció d’un dipòsit regulador a Cunit amb la voluntat de millorar la garantia de subministrament a l’àrea del Baix Penedès.

En l’Assemblea també s’ha donat comptes de dos documents de gran interès per un millor funcionament del CAT; per una banda un nou codi ètic amb la voluntat de disposar d’un document pràctic tant per les persones treballadores del Consorci com els seus directius i els grups d’interès amb els quals es relaciona. Per altra banda, un pla antifrau amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats exigides per la normativa europea i estatal en matèria de lluita contra el frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

En l’Assemblea també s’ha presentat l’informe d’explotació de l’any 2022, en el que s’ha explicat l’increment de consums, situats al voltant del 9% (7,7% Ajuntaments i 11,3% per a les indústries).

Finalment, pel que fa a la conjuntura hidrològica crítica que s’està vivint actualment, també s’ha informat de la situació del pla d’emergència per sequera del CAT, que a hores d’ara està activat en situació de normalitat i el qual serveix per fer reunions de seguiment dels indicadors hidrològics d’interès per l’organització com són el volum de l’embassament de Mequinensa i el cabal del riu Ebre al seu pas per Ascó.