.

Apropar els arxius a la ciutadania és el principal objectiu del Dia Internacional dels Arxius d’aquest 2020. És per aquest motiu que l’arxiu municipal del Morell, juntament amb una seixantena més d’arxius de tot Catalunya, s’han unit a una iniciativa de la Generalitat de Catalunya per fer una campanya de comunicació virtual que els doni a conèixer. Com explica l’arxivera del Morell, Isabel Martínez, “no volem parlar de documents, arxius i professionals d’arxius, sinó que volem posar en primer terme als nostres usuaris”.

Així, diversos usuaris d’arreu de Catalunya expliquen, des de casa seva, les seves vivències com a usuaris i donen a conèixer les històries que hi ha rere els documents que han consultat, explicat des d’un punt de vista subjectiu i personal. O també persones que hagin tingut algun vincle amb els serveis d’arxiu, ja sigui com a donadors del seu fons documental a un arxiu. El resultat es pot veure en el canal de YouTube de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

En el cas morellenc, la usuària que participa de la campanya és Anna Domingo Palau (a la imatge superior), l’experiència de la qual es pot veure en aquest vídeo. Es tracta d’una estudiosa de la toponímia del terme del Morell que s’ha beneficiat dels serveis de l’arxiu en nombroses ocasions. És llicenciada en Filologia Catalana i diplomada en Estudis Avançats en Variació i canvi lingüístic, i és responsable territorial de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya a Tarragona.

Des de l’any 2008, el 9 de juny es commemora la diada dels arxius a tot el món amb el Dia Internacional dels Arxius. Enguany, però, la pandèmia del coronavirus ha condicionat la celebració i no ha permès portar a terme totes les iniciatives que s’havien plantejat. Malgrat això, s’han impulsat diverses activitats sobretot virtuals