.

.

TOTS 21

Imatge de la presentació del projecte. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament de Reus ha fet un pas més per a la promoció municipal  d’habitatge amb protecció oficial, aparcament municipal i equipament públic a la zona de La Hispània, amb l’aprovació per part de la Junta de Govern Local dels projectes d’urbanització i de reparcel·lació de l’àrea, aquest dilluns, 27 de juny.

El projecte d’urbanització preveu l’execució d’una plaça sobre l’aparcament subterrani, conformada pel carrer de l’Àngel de la Guarda, la riera d’Aragó i les edificacions previstes, amb una forma rectangular d’uns 1.800m2. La plaça consolidarà la connexió del centre amb equipaments i places com  el Cub Natació Reus Ploms, el CAP Horts de Miró, el Centre Cívic Llevant, la Comissaria de la Guàrdia Urbana o la plaça els Horts de Miró. L’alineació del nou edifici que donarà a la plaça acompanya el recorregut des del carrer de l’Aigua Nova fins el raval.

Donant continuïtat al carrer Sant Salvador, es preveu un passadís interior que connecta amb el carrer Arnavat i Vilaró, i que dona accés a l’equipament previst en planta baixa de les edificacions.

Es preveuen acabats amb diferents paviments que, a més de dotar la plaça d’una estètica singular, defineixen els espais reservats a diferents usos. El paviment de formigó delimita una zona d’estada amb jardineres amb bancs integrats, jocs infantils integrats al paviment i una pèrgola enjardinada per oferir ombra. Els paviments de granit defineixen les zones de possible pas de vehicles al carrer Àngel de la Guarda i el pas de vehicles d’emergències a l’interior de la plaça, separats dels espais exclusius per a vianants. Els espais destinats al trànsit a Riera Aragó estaran formats per l’aglomerat polit per tal de dotar-lo de la resistència necessària per al pas de vehicles. El carrer Àngel de la Guarda, el tram afectat de la Riera d’Aragó i el carrer Josep M. Arnavat i Vilaró seran en plataforma &ua cute;nica.

El projecte inclou la instal·lació de jardineres i bancs d’obra, així com una pèrgola que cobrirà part de la plaça. En les jardineres de la plaça s’instal·larà arbrat decoratiu de l’espècie Olea europea i enfiladisses Wisteria que pujaran pels pilars de la pérgola. A la Riera d’Aragó es conservarà i ampliarà l’arbrat existent; i en una de les voreres del carrer Àngel de la Guarda i del carrer Josep M. Arnavat i Vilaró es plantarà til·lers per ferombra.

També es preveu la instal·lació de càmeres de vigilància a la via pública i un punt WiFi d’accés públic.

D’altra banda, el projecte de reparcel·lació, aprovat també aquest dilluns, 27 de juny per la Junta de Govern Local, té per objecte fer un repartiment equitatiu dels beneficis i càrregues de l’ordenació i urbanització de l’àmbit, i la cessió dels sòls qualificats de sistemes, d’acord amb les determinacions del Pla de Millora Urbana.

L’Ajuntament té previst aprovar en properament els projectes executius de l’aparcament i dels habitatges i equipament, redactats per les empreses municipal Reus Mobilitat i Serveis i Redessa, respectivament.

Redacció