TOTS 21

Moment en què s’administra una vacuna contra la covid-19. Foto: Albert Lijarcio

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha enviat una carta a la Generalitat a través de la delegada del Govern a Tarragona, Teresa Pallarès, en la què, per una part, insta les autoritats catalanes a revisar la Resolució SLT/2258/2021, de 16 de juliol, aprovada per les conselleries de Salut i d’Interior de la Generalitat, la qual restringeix l’horari d’obertura al públic dels establiments comercials i obliga al seu tancament a les 22.00 hores, en comptes de les 24 hores, com permet la normativa d’horaris comercials dels municipis turístics.

L’alcalde diu, literalment, que “davant la lògica indignació del sector per la restricció de l’horari imposat, que ho considera un greuge comparatiu respecte d’altres sectors que poden tancar a les 00.30 hores, sol·licito que es reconsideri aquesta decisió i es deixi sense efecte; i, en conseqüència, es recuperi l’horari d’obertura dels establiments comercials, segons les excepcionalitats que tenen els municipis turístics”.

En aquest sentit, recorda que als establiments comercials dels municipis turístics de costa, tenint en compte les seves característiques i dinàmiques estacionals és, precisament, entre les 22.00 h a les 24.00 h quan s’hi concentra un important moviment econòmic.

També recorda que el sector comercial salouenc sempre ha tingut un comportament responsable i exemplar amb les mesures preventives i recomanacions de les autoritats sanitàries per a la contenció de la pandèmia, essent un sector amb una activitat “que sempre ha estat i procurat la seguretat davant el risc de contagi”.

Que es modifiqui el sistema de càlcul i de publicitat de les incidències de contagi

Per altra banda, a la carta, l’alcalde també ha sol·licitat que es revisi i es modifiqui el sistema de càlcul d’incidències acumulades de contagis als municipis turístics com Salou, atès que es comptabilitza sobre la base dels residents empadronats i no sobre la base real de la població estacional i turística que acull el municipi, la qual cosa provoca uns resultats desproporcionats que res tenen a veure amb la realitat.

Al respecte, l’alcalde diu que “el sistema de càlcul provoca una greu disfunció a l’alça de la ràtio, provocant uns resultats erronis dels indicadors de contagis, que deterioren, greument, la imatge i, en conseqüència, perjudiquen la reactivació de l’economia turística”.

L’alcalde insisteix en el fet que “és important que es revisin de forma immediata els paràmetres que s’utilitzen perquè distorsionen i desvirtuen una realitat, quan, objectivament, Salou està per sota dels índex que es publiquen, confirmant que és una destinació turística segura”.

Redacció