.

La regidora Marina Berasategui i l’alcaldessa, Sandra Guaita, en la jornada de RENATUReus. Foto: Cedida

L’Ajuntament de Reus ha publicat aquest dijous, 13 de juny al perfil del contractant la licitació del contracte per a la redacció del Pla de Refugis Climàtics de Reus, un document inclòs al projecte de renaturalització de la ciutat, RENATUReus, que ha d’incorporar informació meteoclimàtica, social, econòmica, urbanística, arquitectònica i paisatgística per poder decidir quins són aquells llocs de la ciutat més idonis per a la implantació de refugis climàtics.

La redacció del document de planificació es fa en paral·lel al desplegament dels primers refugis climàtics. L’Ajuntament acaba d’adjudicar els contractes per a la redacció dels projectes bàsic i executiu de les obres de naturalització d’entorns escolars i refugis climàtics a les escoles Pompeu Fabra, General Prim, Teresa Miquel i Marià Fortuny.

Es tracta d’un primer pla de xoc i d’una estratègia a curt, mitjà i llarg termini per protegir el màxim de població vulnerable de la ciutat davant les onades de calor amb la creació immediata dels primers refugis i el desplegament planificat de la xarxa a tota la ciutat.

Marina Berasategui, regidora d’Urbanisme, afirma que “l’objectiu és dotar a la ciutat d’espais que permetin oferir a la ciutadania refugis on resguardar-se de la previsió d’augment de les temperatures; espais amb més ombra natural, en els quals es prioritzin els valors paisatgístics i urbans, la vegetació natural i la millora de la biodiversitat”.


Altres notícies:


El Pla de Refugis Climàtics tindrà especialment en compte que les onades de calor tenen més incidència en segments de població més vulnerables a causa de la seva condició socioeconòmica, d’edat, la condició sanitària o l’entorn.

Amb tot, el pla ha de permetre centrar els esforços en fer interversions que actuïn a les zones més útils, als espais i els entorns d’ús intensiu, on moltes persones es desplacen diàriament, i promoure canvis en benefici de la ciutat.

La selecció dels refugis climàtic a tractarà de manera científica. Es definiran les variables que permetin caracteritzar la capacitat d’acollir biodiversitat i el desenvolupament de la vida quotidiana i les dinàmiques socials, a partir de la cartografia del Pla Estratègic de Zones Verdes i Biodiversitat, i amb treball de camp.

Aquests criteris permetran fer un plànol de la xarxa de refugis climàtics, planificar la seva execució en el temps i prioritzar les actuacions a fer. L’àmbit de treball seran els espais urbans i periurbans, abastant espais públics, vials, zones verdes, equipaments i edificis.

S’avaluaran cadascun dels edificis públics i els seus entorns, començant pels de titularitat municipal per a estudiar si reuneixen les condicions de vegetació, aïllament, temperatura, aigua, bancs, accessibilitat, distàncies, capacitat d’acolliment màxim de cadascun d’ells, la vulnerabilitat social del seu entorn, etc.

En aquestes avaluacions s’inclouran propostes concretes, acompanyades d’una estimació econòmica d’inversió i les despeses derivades de la seva revegetació, obertura, normes d’ús específiques, propostes de participació ciutadana específiques i els continguts per a la seva divulgació i senyalització.

La redacció del Pla de Refugis Climàtics de Reus té un pressupost de licitació de 93.896 euros, i un termini d’execució previst de 6 mesos.

Adjudicats els projectes de naturalització d’entorns escolars

Per altra banda, l’Ajuntament de Reus ha adjudicat a Luku Studio SLP el contracte per a la redacció del projecte bàsic i executiu i direcció d’obra de les obres de naturalització d’entorns escolars i refugis climàtics a les escoles Pompeu Fabra, General Prim, Teresa Miquel i Marià Fortuny. El contracte s’ha adjudicat amb un pressupost de 90.121,67 euros (IVA inclòs).

L’actuació se centrarà en els espais interiors dels equipaments i els seus entorns. S’implantaran noves arbredes amb zones arbustives, es construiran umbracles, pèrgoles vegetals i se substituirà el paviment dur per paviments permeables i semipermeables que permetin una major retenció d’aigua i un millor desenvolupament de la biodiversitat de l’entorn. Així, s’incorporaran sistemes de drenatge sostenible, s’augmentarà el percentatge de cobertura arbòria, arbustiva i herbàcia (autòctona de baix requeriment hídric), la presència de flors i d’elements d’interès per a la fauna, hotels d’insectes, etc.

Els nous refugis climàtics seran accessibles a tota la ciutadania en horari no escolar. Per això, també s’intervindrà als entorns escolars amb noves arbredes i espais d’ombra que connectin i ampliïn el perímetre vegetal.

El punt de partida per a la redacció dels projectes és el següent:

Escola Pompeu Fabra: L’escola se situa enmig de la trama urbana de la ciutat. Clarament hi ha mancança d’ombra als patis. Es planteja una remodelació dels espais exteriors, amb la possibilitat de ser un pati obert a la ciutadania fora de l’horari escolar. S’analitzaran els vials perimetrals per identificar l’abast de l’actuació, especialment el carrer Sardà que també dona accés a un altre centre educatiu, una escola bressol. Caldrà pacificar aquest vial i reduir la intensitat de trànsit rodat, reconvertint el vial en zona d’estada, amb ombra, refugis climàtics que afavoreixin les necessitats escolars i ciutadanes.

Escola General Prim: L’Ajuntament ja ha executat la primera fase d’actuació construint un umbracle i ha redactat un estudi per actuar en la resta de l’espai exterior. L’actuació consisteix a solucionar aspectes com la manca d’ombra al pati, noves zones d’arbratge i enjardinament, nous accessos amb pèrgoles vegetals que serviran de nova entrada a l’edifici i que permetran obrir els refugis climàtics a la ciutadana fora de l’horari escolar. També es pretén crear noves franges vegetals eliminant el paviment dur i incorporant espècies arbustives.

Escola Teresa Miquel: Actualment el pati de l’escola està pavimentat amb una llosa de formigó i té escassetat total d’espais d’ombra. La vegetació és anecdòtica. L’actuació pretén crear un espai nou vegetal al pati, amb umbracles vegetals que actuïn de refugis climàtics, incorporant paviments permeables i zones de joc. Caldrà analitzar els entorns de l’escola on s’hi detecten mancances d’ombra vegetal.

Escola Marià Fortuny: El pati és una gran esplanada sense vegetació. L’actuació consisteix en analitzar la possibilitat de crear una gran zona arbrada en aquest espai i una gran pèrgola vegetal a la zona oest. Aquests espais es podran utilitzar de manera alternativa com a refugis climàtics per als alumnes en horari escolar i per a la ciutadania fora de l’horari escolar. També cal analitzar la possibilitat d’actuar a la placeta d’entrada a l’escola i als entorns perimetrals immediats de tot el recinte.

El projecte compta amb la implicació de les direccions de les escoles, i és fruit el treball conjunt de diferents àrees de l’Ajuntament.

Els dos contractes s’inclouen en el projecte RENATUReus, que l’Ajuntament de Reus impulsa amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

RENATUReus té un pressupost de 4,2 milions d’euros, finançat amb ajuts Next Generation, i busca renaturalitzar la ciutat amb els objectius de millorar l’habitabilitat dels entorns urbans, i d’incrementar la biodiversitat, la seva conservació i adaptació.