.

.

TOTS 21

Façana de l’Ajuntament de Tarragona. Foto: Tarragona.cat

L’Ajuntament convoca la concessió de subvencions a les associacions de veïns i federacions veïnals de Tarragona per a projectes i/o activitats que tenen programades per dur a terme durant el 2020. Poden sol·licitar les subvencions, totes les associacions de veïns de Tarragona i federacions veïnals, registrades al Registre d’Entitats Municipal, i que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i al corrent dels seus deutes amb l’Ajuntament.

Amb la sol·licitud cal presentar el programa d’activitats i la documentació que s’especifica a la convocatòria. El termini de presentació de les sol·licituds està obert i finalitza el dia 24 de març de 2020.