.

“El compromís del Govern és fer una anàlisi en profunditat de la situació per dur a terme les actuacions necessàries perquè el local municipal del carrer Santa Anna (a la imatge) continuï sent el d’assaig de la colla dels Xiquets de Tarragona”, assegurava la tinent d’alcalde de Cultura, Begoña Floría, el passat mes d’abril. Era la reacció al tancament preventiu d’aquest espai un cop detectades deficiències estructurals que no en garantien la seva seguretat.

Finalment aquest divendres l’ajuntament ha tret a licitació els “treballs de redacció de l’estudi històric-arqueològic de l’edifici seu de la colla Xiquets de Tarragona del número 1 del carrer Santa Anna de Tarragona”. Un document preceptiu segons la legislació de Patrimoni cultural català i la normativa del Catàleg de Bens del POUM de Tarragona que hauria de ser el pas previ per poder procedir a una intervenció de fons a l’edifici. Amb un pressupost de 6.050 euros, “es tracta d’un estudi que ha d’aportar la documentació tècnica suficient i proposta de treballs a realitzar en les fases de redacció de projecte executiu i/o la pròpia execució de l’obra”. Així queda reflectit en el plec de condicions, que detalla els punts que han d’integrar la Memòria i que omplen una forquilla que abasta des del context històric-arqueològic de la zona fins un estudi amb els mateixos criteris de l’edifici, així com de la seva evolució constructiva. Alhora ha de comptar amb una proposta de programa d’actuacions patrimonials.