.

.

TOTS 21

La Plataforma de gestió documental ha estat finançada pels fons europeus  FEDER i la Diputació de Tarragona. Foto: Xarxes Socials

La Plataforma de gestió documental ha estat finançada pels fons europeus FEDER i la Diputació de Tarragona. Foto: Xarxes Socials

L’Ajuntament de Tarragona ha iniciat la fase de proves per a la implantació d’una plataforma de gestió documental i arxiu electrònic per a la gestió i conservació de documents electrònics, que es començarà a implantar gradualment a partir del 2017.

La plataforma d’arxiu digital permetrà el control, l’ús i la preservació de la documentació original -en format electrònic, suport físic o híbrid- gestionada en el desenvolupament habitual de l’activitat administrativa municipal. A més, també garantirà la gestió adequada dels documents, assegurant-ne l’autenticitat, la fiabilitat, la integritat i la disponibilitat futura al llarg del seu cicle de vida, basades en una aplicació informàtica que ofereixi una capa de gestió de documents i arxiu comuna al conjunt de l’Administració.
El cost total és de 115.360 € i el finançament va a càrrec del Fons Estructural de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 2007-2013, que aporta el 50%, la Diputació de Tarragona el 25% i la resta l’Ajuntament.

“Amb aquest projecte –explica el conseller de Serveis Centrals, Economia i Hisenda, Pau Pérez – l’Ajuntament de Tarragona podrà comptar amb el servei adequat al volum de documents que la nostra administració requereix, i assegurar la conservació i l’accés a tota aquesta documentació pública amb vistes al futur”.