.

El jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona dona la raó a l’Ajuntament de Salou en el litigi i no haurà de fer front a la demanda patrimonial de més d’1,7 milions d’euros que sol·licitava l’empresa.

L’Ajuntament de Salou ha guanyat una sentència que desestima un recurs contenciós administratiu que va interposar l’empresa Urban Food Salou SL contra un decret del regidor delegat dels serveis generals de l’Ajuntament de data 31/3/2016 pel qual es donava per no comunicat un canvi de titular de l’activitat de restaurant ubicat al passeig Jaume I, al xalet Villa Enriqueta. Es dona la circumstància que el primer propietari (Turispatrimonial) va fer un traspàs de l’activitat cap a aquesta segona empresa que volia instal·lar-hi una pizzeria però sense tenir en compte que fruit d’una sentència anterior s’havia anul·lat parcialment la llicència d’obres i alhora també la llicència d’activitats, de primera ocupació…

El regidor de Serveis Generals de l’Ajuntament, Jesús Barragán, afirma que “aquesta darrera sentència ens dóna la raó perquè no té sentit que nosaltres acceptéssim tramitar un canvi d’activitat d’una empresa a una altra quan la llicència inicial estava anul·lada per un jutge”; per tant, continua “ens vam ajustar a dret en no fer el canvi de titular. No podem traspassar una llicència que no existeix”. Per tant, l’Ajuntament no haurà de fer front a la reclamació patrimonial d’1.785.000 euros que demanava Urban Food.

Paral·lelament l’Ajuntament segueix treballant per restablir la legalitat al Xalet Villa Enriqueta acatant una sentència anterior. Així, ha encarregat a una consultoria la redacció d’un projecte bàsic i un d’executiu que determini les obres de restitució de la legalitat urbanística del xalet per tal que recuperi l’aspecte inicial abans de la reforma de l’any 2004.