TOTS 21

La reforma integral del Parc de Bombers està motivada bàsicament per l’antiguitat de les actuals instal·lacions i per la necessitat d’adaptar l’edifici als canvis de la pròpia organització dels bombers. Foto: Ajuntament

El Govern de Reus porta a aprovació del Ple de l’Ajuntament previst per aquest divendres, 19 de març la cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya d’un solar destinat a l’ampliació i reforma integral del Parc de Bombers de Reus. La previsió d’incorporar al parc noves activitats complementàries a la dels bombers fa créixer la necessitat de major superfície, alhora que implica haver de reubicar alguns dels serveis actuals i construir un segon edifici. Aquest nou edifici es construiria al solar municipal, situat entre els carrers del Mas Carpa i del Mas Tallapedra, i amb una superfície de 2.326,55m2.

Actualment a les dependències del parc s’hi desenvolupen, a més de les activitats pròpies de parc de bombers, d’altres com: seu territorial de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, base territorial de les unitats especialitzades GRAF, centre territorial de recàrrega i manteniment dels equips respiratoris de la Regió d’Emergències de Tarragona i la Regió d’Emergències de Terres de l’Ebre.

La reforma integral del Parc de Bombers està motivada bàsicament per l’antiguitat de les actuals instal·lacions i per la necessitat d’adaptar l’edifici als canvis de la pròpia organització dels bombers ha sofert des del dia que va ser construït el parc, l’any 1989. Amb aquesta reforma es vol donar resposta a les necessitats actuals i preveure les necessitats futures: adaptació de les instal·lacions a la normativa actual, adequació de les dependències a l’existència actual de bomberes (dormitoris, vestuaris, serveis,…) previsió d’augment de la plantilla, millora i augment de la superfície de les dependències generals d’acord als estàndards normalitzats actuals.

Al gener de l’any passat, el ple de l’Ajuntament ja va aprovar la modificació puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Reus a l’entorn del Parc de Bombers, a proposta de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu de la modificació era avançar en la reforma integral de parc. L’interès públic de la modificació ja es va argumentar en tant que dona resposta a la necessitat d’ampliació i millor funcionament d’unes instal·lacions, que gaudeixen de bona accessibilitat al territori al que dóna servei.

Redacció