.

.

TOTS 21

Ajuntament del Morell. Foto: Morell.cat

Ajuntament del Morell. Foto: Morell.cat

Aquest 2022 ha estat un any intens a la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament del Morell, i és que s’ha encarregat la redacció d’un pla d’igualtat que promou la igualtat de tracte i d’oportunitats entre totes les persones que presten servei al consistori.

“Per començar, es va dur a terme una anàlisi detallada de quin era el punt de partida, amb els punts forts i les àrees de millora, que ha servit de base per a establir les prioritats i les accions que havien de formar part del pla d’igualtat”, exposa la regidora de l’àrea, Rosa M. Sánchez. I, després, s’ha redactat el pla d’igualtat, que ha de servir per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, eliminant qualsevol mena de discriminació per raó de sexe. “Es tracta d’un text que estarà vigent durant quatre anys, fins al 2026, i que entre els objectius específics té garantir la igualtat a les bases de les convocatòries d’accés, afavorir l’equilibri dels sexes en tots els departaments o establir un sistema per a identificar les necessitats de conciliació de la plantilla”, continua la regidora.

Amb l’aprovació del pla d’igualtat s’ha constituït una comissió de seguiment i avaluació d’aquest, que vetlla per la seva execució. “És un pas endavant molt important, que ens dota d’un marc per poder avançar cap a la igualtat en tots els àmbits, dins de l’Ajuntament”, conclou, satisfeta, Sánchez. El pla d’igualtat es pot consultar al portal de transparència de l’Ajuntament del Morell.