.

.

TOTS 21

La taula rodona va aplegar un bon nombre de persones. Foto: Cedida

La taula rodona va aplegar un bon nombre de persones. Foto: Cedida


Amb motiu del dia mundial de la lluita contra el bullying, el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament del Catllar han organitzat una xerrada sobre una de les modalitats més actuals i freqüents, i la majoria de vegades poc visible, d’assetjament entre iguals, el ciberbullying.

La xerrada es va fer per part d’una tècnica comarcal de joventut al Centre Cultural i va anar adreçada a una trentena de persones. S’hi van aplegar tant adolescents usuaris habituals del Punt Jove com de pares i mares preocupats per la incorporació dels seus fills i filles al món de les xarxes socials i mitjans audiovisuals.

La major preocupació que es va fer evident en la xerrada, és com prevenir els efectes negatius que comporten un mal ús de les eines 2.0, no tan sols pel maltractament que hi pot tenir lloc per part dels iguals, sinó també per tota la informació que inconscientment es posa a l’abast de persones adultes que podrien suposar un perill per als més joves.

El Punt Jove del municipi disposa d’una sala d’ordinadors on setmanalment els joves usuaris i usuàries s’hi troben i aprofiten per connectar-se a internet i a diverses xarxes socials, així que des de l’Ajuntament i el Consell Comarcal, que treballen les polítiques de joventut a nivell local gràcies a un conveni de col•laboració, s’ha vist la necessitat de donar una visió pedagògica del seu ús fent prevenció de les possibles conseqüències negatives que podria tenir.

Es preveu properament dur a terme un taller amb les persones usuàries del Punt Jove per tal de continuar treballant aquest tema i posar a la pràctica tot el que es va proposar a la xerrada com a accions preventives al ciberassetjament i concretament també treballar valors que evitin el maltracte entre iguals.