.

Imatge de l’Ajuntament de Vilallonga del Camp

L’Ajuntament de Vilallonga del Camp ha aprovat en el darrer ple extraordinari, celebrat el passat dijous 4 d’octubre, la modificació de l’ordenança de l’Impost de Béns Immobles (IBI), amb la reducció d’un 8%. Aquesta baixada de l’IBI ha estat una proposta del govern municipal, format per ERC-AM i VPM-CP, gràcies a la bona marxa del pla de sanejament vigent sobre els comptes municipals des de 2016.

“Fa dos anys vam haver d’aprovar aquest pla de sanejament a causa del romanent negatiu d’un milió d’euros que vam detectar després de la liquidació del pressupost de 2015. El pla ens va obligar a apujar diversos impostos i un va ser l’IBI. Ara el romanent negatiu ha baixat a 400.000 euros. Hem volgut reduir aquest impost ja que afecta a tota la ciutadania”, afirma l’alcalde de Vilallonga del Camp, Carmel Gil.

Gil assenyala que amb aquesta reducció de l’IBI, Vilallonga del Camp s’ha situat altre cop per sota de la mitjana comarcal d’aquest impost. “L’any vinent, el govern que hi hagi podrà optar per reduir més l’IBI o destinar la major recaptació d’impostos a inversions”, explica l’alcalde.

L’objectiu del pla de sanejament és deixar el romanent negatiu a zero en quatre anys, una fita que, segons Valera es podrà aconseguir si es manté el ritme actual. Gil apunta un altre dada molt positiva dels comptes municipals de Vilallonga del Camp i és la reducció de l’endeutament del 75% al 52% del pressupost.