.

.

TOTS 21

L'alcalde de Vila-seca, Josep Poblet. Foto: Cadena SER

L’Ajuntament de Vila-seca  ha respost el jutge del número 3 de Reus, que considera que hi ha irregularitats en el cas de l’arquitecte Batesteza, afirmant que els treballs de l’arquitecte han quedat acreditats i, alhora, en un gest inhabitual, posant a disposició de la ciutadania el sumari que ha sortit publicat als mitjans de comunicació, donat que se n’ha aixecat el secret. Ho farà en dies feiners de 10 a 14 hores.

En un comunicat l’Ajuntament manifesta el seu respecte per les decisions judicials, “tot i que discrepa profundament” de les interpretacions que es contenen en la interlocutòria del Jutjat número 3 de Reus que aquesta tarda ha estat tramesa als mitjans de comunicació.

Aquesta interlocutòria fonamenta els càrrecs en l’atorgament d’un total de cinc contractes de l’Ajuntament de Vila-seca a Batesteza entre els anys 2007 i 2010, ambdós inclosos, per un import total de 58.815 euros (iva exclòs), entenent que aquests contractes no han estat executats realment sinó que es van subscriure només amb la voluntat de fer uns pagaments ficticis a Batesteza.

Treballs acreditats

Per l’Ajuntament, “aquesta interpretació, sorprenentment, no té en compte d’una part l’acreditació dels treballs realitzats pel Sr. Batesteza”, tal i com consta en els expedients i es reconeix en la pròpia interlocutòria; i en segon lloc, no té en compte tampoc el fet, acreditat a bastament en l’expedient, que la concreta execució del CAP de Vila-seca “va ser duta a terme en diferents fases en les que les primeres condicionaven les següents”, per la qual cosa tots els procediments de contractació i tècnics “es van haver d’adequar a les directrius de la Generalitat com a Administració competent en l’execució del projecte”.

Per tant, l’Ajuntament de Vila-seca “continuarà exercitant totes les accions jurídiques que consideri oportunes en defensa del bon fer administratiu i polític de l’Ajuntament”.

La gestió de l’Ajuntament de Vila-seca “ha estat sempre presidida pels principis de rigor i transparència”. I en aquests moments “entén que la transparència ha de ser, fins i tot, més intensa que mai, perquè considera que no hi ha res dins de l’Ajuntament que els ciutadans i ciutadanes no puguin conèixer i formar-se una opinió per si mateixos”.

Amb aquesta finalitat, i en un gest inusual, l’Ajuntament de Vila-seca comunica que, a partir de demà i durant els dies feiners, de les 10 a les 14 hores, qualsevol ciutadà o entitat tindran a la seva disposició tota la documentació administrativa “que ha sortit esmentada en els mitjans de comunicació”, objecte de les actuacions judicials, per tal “que la puguin examinar lliurement i a la seva conveniència i, si així ho desitgen, puguin demanar que els en facilitin una còpia de la mateixa”.