.

.

TOTS 21

L’Ajuntament de Torredembarra oferta dues places d’agent de Policia Local, en règim de Comissió de Serveis per un període de 6 mesos prorrogables fins a 1 any, tal com ha explicat el regidor de Governació, José García.

La comissió es durà a terme mitjançant funcionari de carrera de la mateixa escala i categoria, Subgrup C2, amb títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà, anterior Grup D, així com amb permisos de conduir classe A, B i classe BTP/Certificat de nivell B de català o equivalents o prova d’avaluació.

Per poder optar a ocupar aquestes places, els interessats han de presentar, del 10 d’agost al 14 de setembre, una instància al Registre General d’entrades de l’Ajuntament de Torredembarra on s’adjuntarà el currículum personal i fotocòpia compulsada de les titulacions i mèrits, així com acreditació de funcionari de la mateixa escala en actiu.