.

.

TOTS 21

Imatge del litoral torrenc. Foto: turismetorredembarra.cat

L’Ajuntament de Torredembarra ha obtingut dues subvencions de la Diputació de Tarragona per la seguretat a les platges i les banderes blaves. La Diputació ha concedit recentment a l’Ajuntament de Torredembarra dues subvencions en matèria de platges (seguretat a zones de bany i banderes blaves) per un import 17.569,80 € i de 2.500 euros, rspectivament.

La Regidoria de Medi Ambient i Platges de l’Ajuntament de Torredembarra va dur a terme les gestions oportunes per acollir-se a la línia de subvencions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany, en concret a les platges. Aquesta línia té la finalitat de procurar que els ens locals beneficiaris disposin del finançament necessari per portar a terme la gestió adequada de les competències municipals en matèria de seguretat, control i vigilància a les zones de bany del municipi, concretament en les platges i les piscines.

Les actuacions subvencionables són, entre d’altres, les despeses destinades a garantir la seguretat a les platges del litoral de la província de Tarragona, derivades de la contractació del servei de socorristes, despeses en infraestructures i materials necessaris per al correcte funcionament d’aquesta activitat.

D’altra banda, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona subvenciona els municipis que reben la distinció de les banderes blaves (1.500 € per als municipis que n’acreditaven una, 2.000 € per als que n’acreditaven dues i 2.500 € per als que n’acreditaven tres o més). En el cas de Torredembarra, s’han concedit 2.500 € després d’haver obtingut bandera blava per les platges de la Paella, Barri Marítim i els Muntanyans.