.

.

TOTS 21

Fortuny ha explicat que el disseny és d’una persona amb capacitat, coneixedora de la realitat cultural i festiva de Tarragona i amb capacitat per gestionar projectes. Foto: cedida.

El plenari que se celebrarà demà a l’Ajuntament de Tarragona portarà a aprovació la modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball de les llars d’infants. “Tenim un servei de llar d’infants que volem cuidar i no escatimarem esforços, tot i ser una càrrega pressupostària important”, explica el conseller de Serveis Econòmics, Centrals i de Personal, Jordi Fortuny. “El que fem -continua Fortuny- és reestructurar la plantilla, adequant-la a les seves necessitats. El curs vinent tindrem un grup més a una llar d’infants. Per tot això, dotarem de 3 persones més que reforçaran la plantilla en casos de baixes de menys de 3 dies que s’han de cobrir de forma immediata sense alterar el funcionament de la llar d’infants. És una de les accions de govern més important”. Aquest reforç s’afegeix a les 15 places que s’afegiran a la plantilla d’educadors i educadores de llars d’infants i que provenien de programes d’ocupació.

 

Per altra banda, també es portarà a plenari la modificació del lloc de treball de cap de gestió tècnica de l’àrea de Cultura. Fortuny ha remarcat que “la Cultura és una prioritat per aquest Ajuntament. La volem establir com a eix de govern. Precisament el conseller de Cultura és l’alcalde, la qual cosa demostra aquesta importància. Després d’avaluar l’estructura del departament creiem que és fonamental l’existència d’un coordinador de Cultura”. Fortuny ha explicat que el disseny és d’una persona amb capacitat, coneixedora de la realitat cultural i festiva de Tarragona i amb capacitat per gestionar projectes. “I això no està lligat a un càrrec de direcció, ja que al desenvolupar tasques de coordinació no cal que tingui una titulació o formació universitària”. Fortuny ha avançat que es crearà una comissió tècnica, “no política, on els aspirants hauran de presentar un projecte de coordinació i un comitè estrictament tècnic escollirà el millor perfil. No serà ni l’alcalde ni cap polític qui el triïn”, ha remarcat.

 

Connectar el carrer Armanyà amb Baixada del Toro

Per altra banda, el plenari de demà es portarà l’obertura del carrer Armanyà per connectar-lo amb la Baixada del Toro. Es tracta d’una modificació puntual del Pla d’Ordenació Municipal que permetrà donar continuïtat a un carrer, l’Armanyà, que es trobava travat per l’existència d’un solar. Ara, amb l’aprovació de demà, es planteja completar un procés urbanístic que afecta a 4 parcel·les amb una superfície aproximada de 100 m2. El consistori oferirà una compensació edificatòria als propietaris dels terrenys. L’objectiu final és dignificar un carrer que es troba a escassos metres de la Rambla Nova i a tocar de la passera que connecta amb el passeig marítim.

 

Per altra banda, el plenari també portarà a aprovació un requeriment que fa a la Generalitat de Catalunya perquè aprovi definitivament la implantació d’un centre de culte al carrer Sant Antoni Maria Claret. L’Ajuntament de Tarragona ja va aprovar provisionalment la seva implantació, però calia que el Govern Català aprovés definitivament el seu ús ja que és competència seva. No obstant això, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat va emetre informe favorable però no va aprovar-ho definitivament.

 

També el plenari porta La proposta de Modificació puntual del POUM té per objecte donar una nova redacció a l’article 188 del POUM, urbanísticament adequada i territorialment coherent, respecte de l’edificació i usos permesos a la clau 14a1, en compliment de la sentència núm. 297/2017 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Una clau que singularitza determinats edificis per determinar els usos.

 

Bàsicament per tal de donar resposta a les diferents casuístiques de les edificacions existents qualificades amb la clau 14a1, es proposa:

  1. Regular les condicions d’edificació en relació a la volumetria, a través d’únic redactat per a totes les zones qualificades amb la clau 14a1.
  2. Regular les condicions d’ús, mitjançant la creació de tantes subzones de la clau 14a1 com siguin necessàries amb la finalitat de regular quin son els usos admesos en funció de la tipologia edificatòria, dels usos actualment implantats i dels nous usos possibles proposats, tot tenint en consideració la zona on es troba emplaçat l’edifici o els edificis existents.

 

Manteniment dels preus públics del Patronat d’Esports

Per altra banda, també es portarà a aprovació els preus públics del Patronat Municipal d’Esports per a la propera temporada. “Es mantenen els preus però s’incrementen els serveis”, ha avançat Fortuny.

 

El plenari també aprovarà les medalles i distincions als voluntaris de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona. “Una entitat que presta un molt bon servei a la ciutat”, ha expressat el conseller Fortuny. L’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i l’Escola Joan XXIII per realitzar pràctiques de formació dual és un dels darrers punts que es debatran demà.

 

Finalment, el conseller de Serveis Econòmics ha destacat els expedients de modificatius de crèdit que, “per primera vegada i fent un exercici de transparència i democràcia molt important, desglossem en 3 perquè tots els grups polítics puguin expressar la seva opinió”.