.

.

TOTS 21

El conseller Jordi Fortuny, durant la roda de premsa d’aquest matí. Foto: Marc Colilla

Des del passat mes d’agost Tarragona ha aconseguit augmentar la recollida selectiva amb la implantació a tres barris de la ciutat del sistema de control d’accés i identificació d’usuaris/es als contenidors. Aquesta transformació, “feta en temps rècord”, tal i com ha apuntat el conseller de Neteja Pública, Jordi Fortuny, ha afet que  “Tarragona hagi assolit ja els objectius d’Europa pel 2025 als tres barris on s’han implantat els contenidors tancats”. I a tall de resum, el regidor argumentava aquest dimarts en roda de premsa que “l’objectiu és una recollida selectiva del 55%. Al Serrallo s’ha arribat al 68,27%; a Cala Romana al 49% i a Bonavista al 53%”.

El treball ha estat intens i de manera progressiva, i s’ha fet tant amb agents cívics i educadors/es ambientals com amb la col·laboració de les associacions de veïns. Des de l’estiu s’ha dut a terme una campanya comunicativa prèvia per explicar el canvi de sistema i s’han repartit les targetes en tres fases. D’una banda s’ha muntat un punt informatiu durant quatre setmanes en cadascun dels barris; també s’ha fet el repartiment porta a porta als habitatges i comerços de dimarts a dissabte, i un cop efectuat el tancament s’han continuat repartint les targetes al Serrallo i Cala Romana a peu de contenidor i a Bonavista, s’enviaven els veïns al punt d’atenció ciutadana instal·lat al centre cívic.

Posteriorment durant els primers mesos d’implantació hi ha hagut agents cívics a peu de contenidor de 18 a 22h, per tal d’explicar als usuaris el funcionament de la targeta i el canvi de sistema en general.  Aquesta important tasca s’ha pogut dur a terme amb la contractació de sis educadors ambientals de juliol fins a gener de l’any vinent i 11 agents cívics durant els mesos de juliol a desembre amb un pla d’ocupació municipal. A aquest important equip s’hi han sumat els cinc treballadors d’educació ambiental del contracte de neteja i recollida, l’equip de neteja pública i l’esforç de l’empresa i treballadors/es de la neteja i recollida de residus.

La transformació en xifres 

L’any 2020 el percentatge de recollida selectiva, en contenidors i deixalleria, de Tarragona va ser del 33,51%. En aquest sentit s’havia observat un estancament en el creixement de la recollida selectiva des del 2014, la qual cosa justificava la necessitat d’introduir canvis en el model de recollida selectiva implementat a la ciutat.

Les dades destacaven especialment la poca quantitat de recollida separada d’orgànica, 3.690,82 tones el 2020, en comparació amb la fracció resta, 40.681,42 tones el mateix any. Aquests fets i la necessitat d’un canvi de model de recollida, van motivar a la implementació dels contenidors tancats, una eina amb identificació individualitzada, que en un futur ens parli d’un usuari més responsable i sensibilitzat amb l’entorn.

Per valorar les dades cal tenir en compte que la selectiva pot ser només la obtinguda dels contenidors de via pública o també la d’aquests contenidors més voluminosos, deixalleria, poda, oli i tèxtil. A Bonavista, a més, s’ha limitat l’aportació de la resta a tres dies a la setmana (dimarts, divendres i diumenge), excepte els generadors de tèxtil sanitari (com bolquers). Al Serrallo i Cala Romana no s’ha fet aquesta limitació i es pot obrir la resta cada dia. La orgànica no s’ha limitat en cap barri i es pot obrir també cada dia.

Serrallo 

En les dades comparatives de recollida selectiva en contenidors de la via pública, abans i després de tancar, al Serrallo s’observa que abans del contenidors tancats la recollida selectiva era d’un 51,51/% i la de resta 48,49%. Amb contenidors tancats, ha passat a un 68,27% de recollida selectiva i de resta del 31,73%.

Per tant, hi ha un increment de les fraccions selectives del 16,86% i una  baixada del 16,86% de fracció resta. Així doncs, el Serrallo la recollida selectiva després del tancament de contenidors es del 68,27%, complint els objectius establerts.

El resultat es substancialment superior a la resta de barris pel pes en la generació de residus de la recollida comercial porta a porta d’orgànica, vidre i cartró. Afegint les altres recollides selectives, que son els voluminosos, oli, tèxtil, poda i deixalleries, l’índex de selectiva seria del 72%.

Cala Romana 

En les dades comparatives de recollida selectiva en contenidors de la via pública, abans i després de tancar, s’observa que la recollida selectiva era d’un 24% i la resta del 76% i amb els contenidors tancats la recollida selectiva ha passat al 49% i la resta al 51%.

Com a conclusió s’observa un augment de la selectiva 25% i una baixada del 25% de fracció resta. Tenint en compte els residus recollits en contenidors a Cala Romana amb el nou sistema de tancament, el percentatge de recollida selectiva es del 49%.

Si a aquesta dada s’hi afegeixen les altres recollides selectives (voluminosos, poda, tèxtil, roba i oli), la selectiva  bruta al barri seria del 55%, complint amb els objectius establerts.

Bonavista 

En les dades comparatives de recollida selectiva en contenidors de la via pública, abans i després de tancar, s’observa que abans del contenidors tancats la recollida selectiva era del 31% i la resta del 69% i amb la implantació tenim una recollida selectiva del 53% i resta del 47%.

Com a conclusió, després de tancar contenidors es veu un augment del 22% de recollida selectiva. Si s’hi afegeix les altres recollides selectives, el percentatge es del 58%, complint amb els objectius establerts.

Impropis 

Amb el tancament de contenidors s’esperava un increment d’impropis en els contenidors sense control d’accés (envasos, vidre i cartró), i en la pròpia orgànica. Per valorar-ho s’han fet caracteritzacions i estudis de l’evolució d’aquests residus. En general s’ha vist increment sobretot al contenidor d’envasos, però poc als altres contenidors, sobretot a la orgànica, la qual cosa indica resultats favorables del sistema i que, per obtenir encara millors resultats de selectiva, seria necessari controlar l’accés també als contenidors d’envasos i cartró.

Conclusions i mirada cap al futur 

En un escenari del  53% de selectiva, l’Ajuntament tindria un estalvi en incineració aproximat de 110.000 €/mes, que equivaldria a 1.312.987 €/any, per la qual cosa, segons Fortuny, “ens plantegem el control d’accés en contenidors a tota la ciutat, limitant l’obertura del contenidor de resta a tres dies a la setmana; junt amb zones de porta a porta, també amb identificació dels usuaris/es. Tot plegat amb una implantació progressiva des de l’inici del nou contracte”.

Altres accions complementaries necessàries serien augmentar la recollida porta a porta comercial (es poden veure els bons resultats al Serrallo, amb tancament i porta a porta comercial) i implementar el pagament per generació o per ús dels contenidors (canvi en la ordenança fiscal de recollida d’escombraries).

El conseller ha conclòs afirmant que “hem estat atrevits perquè hem vist que era possible, factible i ens està donant molt bons resultats”.

Redacció