.

S’han instal·lat 15 nous ordinadors destinats a usuaris, per un import de 16.750€, a la vegada que s’hi han de sumar els ja substituïts als dels treballadors de la biblioteca, el passat mes de gener de 2018.

L’ajuntament de Salou ha renovat part de les instal·lacions de la Biblioteca Pública Municipal dotant-la de nous equips informàtics, tant per als usuaris com per als treballadors. D’aquesta manera, s’han instal·lat 15 nous ordinadors destinats a usuaris, per un import de 16.750€, a la vegada que s’hi han de sumar els ja substituïts als dels treballadors de la biblioteca, el passat mes de gener de 2018, amb un total de 5 ordinadors de gestió, per un import de 5.580€. Així doncs, queden renovats el total dels equips de que disposa l’equipament municipal.

També s’ha reestructurat l’espai de treball, procedint a moure les taules del equips d’usuari, atenent una petició dels propis responsables de la biblioteca, traslladant les connexions i el cablejat intern, amb un cost de 975€. El fet de reestructurar la zona permetrà tenir el pas lliure per accedir al jardí interior on es realitzen les activitats infantils. Aquestes inversions han anat a càrrec del departament de sistemes d’informació.

La regidora de Cultura, Maria José Rodríguez, ha explicat que “es tracta d’unes millores de manteniment i millora de l’equipament per tal d’estar a l’ordre del dia i que creiem necessàries per al millor funcionament i servei del mateix”.

D’altra banda, també s’està treballant en la millora de la connectivitat d’internet actual, insuficient per la demanda del servei a la biblioteca, i que permetrà dotar, en les properes setmanes, d’un ample de banda amb garanties per cobrir les necessitats d’accés a dades, cada cop més exigents, del servei bibliotecari.