.

.

TOTS 21

Imatge d’arxiu del Parc de Sant Jordi. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament de Reus ha encarregat la redacció d’un ‘Pla d’Actuació al Parc de Sant Jordi’, el document que ha de plantejar la reforma de l’espai i el seu entorn immediat (la plaça de l’Univers, l’avinguda de Sant Jordi, el carrer del General Moragues i el carrer Antoni Gaudí). L’encàrrec s’emmarca el compliment del Pla d’Acció Municipal, que preveu en l’àmbit de ‘Potenciar els parcs i les grans àrees verdes de ciutat’, l’acció de ‘Plantejar la reforma del Parc de Sant Jordi’.

Marina Berasategui, regidora d’Urbanisme i Mobilitat, afirma que el pla que s’encarrega és “un document tècnic que ens ha de servir per reflexionar sobre com ha de ser el parc del futur i concretar-ne les actuacions necessàries”. El document  ha d’incloure un avantprojecte per a la implantació d’un espai escènic a la plaça d’Anton Borrell.

L’àmbit del pla d’actuació té una superfície aproximada de 21.098 m2.

El contingut del Pla d’Acció serà:

  • Diagnosis: Anàlisi de la situació actual del parc.
  • Estudi d’accessos i límits: Repensar els accessos i els actuals límits del parc: El Pla pretén repensar la integració del verd a la trama urbana, tot generant i enfortint els vincles amb la ciutat.
  • Estudi de la connectivitat longitudinal i transversal: Abordar la connexió accessible entre l’avinguda de Sant Jordi i el carrer d’Antoni Gaudí, actualment resolta amb un sistema d’escales i una rampa reconsiderables. També s’estudiarà el recorregut accessible entre la plaça de la Llibertat i la plaça de l’Univers, tant interior com exterior al Parc.
  • Estudi per a la implantació d’un espai escènic: Avantprojecte, amb estudi previ d’alternatives, per a la implantació d’un espai escènic a la plaça d’Anton Borrell.
  • Detecció d’altres punts d’actuació i propostes de millora: Identificació d’altres punts d’actuació i concreció de les respectives propostes de millora.
  • Anàlisi econòmica d’inversió: Quantificació econòmica de totes les accions a dur a terme.

El relació al nou espai escènic, el pla ha de preveure els requisits següents:

  • Usos: Espai multifuncional a l’aire lliure apte per a espectacles programats (i d’altres d’espontanis) de música, dansa, teatre… Un espai molt versàtil que tingui en compte els usos actuals del parc (actes de la Festa Major, implantació del circ…) i també els usos futurs (actes culturals de les escoles, de les nombroses entitats culturals de la ciutat…). Haurà de continuar sent un parc i no un auditori (espai àgora de trobada el més natural possible).
  • Accessos: L’espai escènic ha de poder tancar-se davant certs esdeveniments, però ha de seguir sent públic i obert en absència d’actuacions i permetre l’expressió espontània de la ciutadania.
  • Programa: L’espai escènic ha de comptar amb condicions arquitectòniques favorables per a la promoció de la cultura des de l’espai públic. Ha d’incloure una dotació mínima de serveis (lavabos públics, un petit magatzem i un camerino) amb un sostre màxim de 150m² i la connexió a les instal·lacions de clavegueram, aigua potable, electricitat, telecomunicacions…
  • Preexistències: Es recomana conservar l’arbrat en bon estat, a diferència de la pèrgola amb els serveis actuals que és enderrocable i esdevé emplaçament de projecte.

L’encàrrec per a la redacció del pla té un import de 14.080 euros.

Redacció