TOTS 21

Una imatge de Perafort

Una imatge de Perafort. Foto: diputaciodetarragona.cat

L’alcalde de Perafort i Puigdelfí, Joan Martí Pla i Pla, i el rector de la Parròquia de Sant Pere Apostol del mateix municipi, Mn. Xavier Roig, han signat un conveni en relació a l’edifici de l’Abadia. Segons l’acord, la Parròquia ha cedit aquest immoble per un període de 40 anys, al consistori, el qual també tindrà ple domini del terreny no edificat i conegut com a Hort de l’Abadia. La cessió d’aquestes terres, que es troben entre l’esmentada Abadia i la Parròquia de Sant Pere Apòstol permetrà a l’Ajuntament realitzar l’ampliació del carrer Joan Palau.

Instant de la signatura del conveni

Instant de la signatura del conveni

El consistori de Perafort, haurà d’assumir, d’una banda, el cost de realització de l’escriptura pública de segregació i cessió dels terrenys. D’altra banda, també aniran a càrrec de l’ajuntament, les despeses d’arranjament de l’edifici cedit en el qual hi podrà ubicar dependències municipals. En una part de l’immoble, però el consistori haurà d’habilitar un espai per a ús de la Parròquia. Entre les dependències que s’hi faran amb aquesta finalitat, hi ha una sala de dimensions adients per a poder-hi dur a terme diferents activitats pastorals. Per tal d’afavorir la bona convivència entre les dues parts que desenvoluparan les seves tasques a l’edifici de l’Abadia, l’ajuntament garanteix que les activitats que es programin en aquest espai no destorbaran l’activitat ordinària de la Parròquia. Es compromet també, en cas que en algun moment hagi de programar-hi una activitat potencialment sorollosa, a informar prèviament a la Parròquia per no interferir en el seu normal funcionament.

Actualment, l’edifici de l’Abadia està en desús. Així doncs, aquesta setmana s’iniciaran un seguit de treballs de neteja dels exteriors i de buidatge de l’interior. Posteriorment, es donarà pas a la rehabilitació de la teulada i finalment, es rehabilitarà l’interior i s’hi crearan les dependències per a ús de la Parròquia, les quals han d’estar enllestides a principis de l’any 2016.

L’alcalde de Perafort, Joan Martí Pla i Pla, s’ha mostrat molt satisfet amb l’acord assolit ja que «la signatura d’aquest conveni representa beneficis per al municipi i la consecució d’un anhel que tenia el poble des de finals dels anys 80». Pla ha destacat també que «estem satisfets perquè l’ampliació del carrer Joan Palau, que està al costat del Casal, permetrà millorar les condicions d’aquest espai tan utilitzat pels veïns i veïnes de Perafort».