.

.

TOTS 21

Imatge del ple de l’Ajuntament de Mont Roig del Camp. Foto: Ajuntament de Mont Roig.

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha celebrat aquest dimecres 26 de juny a  la Sala de Plens de la Casa de Cultura Agustí Sardà, el Ple extraordinari d’organització de la Corporació 2019-2023. El primer dels punts de l’ordre del dia ha estat l’aprovació de la modificació del Reglament Orgànic Municipal, per adaptar-hi les noves comissions informatives i especificar altres aspectes relacionats amb les sessions plenàries. Així mateix s’hi estableix la  periodicitat dels plens que, en  el cas dels ordinaris, es mantenen el segon dimecres de cada mes, a la una del migdia.

En aquesta sessió s’ha aprovat també integrar 4 comissions informatives que estaran formades per un representant de cada Grup Municipal i que es reuniran de forma mensual.

En concret s’ha creat:

  • La Comissió informativa de l’àrea de Drets socials i serveis a les persones.
  • La Comissió informativa de l’àrea d’Espai públic, territori i sostenibilitat.
  • La Comissió informativa de l’àrea de Promoció econòmica i de municipi.
  • La Comissió informativa de l’àrea de Gestió interna i govern obert.

D’altra banda, el Ple també ha aprovat establir que la Comissió de coordinació de govern i seguiment de plans estratègics, que té la funció que els regidors-delegats puguin coordinar la seva actuació i informar de la tasca executiva de les seves regidories, celebrarà les sessions ordinàries tots els dijous a les 13.00 hores.

Un altre punt de l’ordre del dia ha estat l’aprovació de les retribucions de l’alcalde i els regidors/es, així com les quantitats a percebre per assistència als diversos òrgans col·legiats, en el cas dels membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, així com les dotacions econòmiques per cada grup municipal.

En la mateixa sessió organitzativa s’han nomenat als representants de la Corporació en altres organismes en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament com per exemple els Consells Escolars, el Consorci per a la Gestió de Residus Municipals Baix Camp, el Consorci d’Aigües de Tarragona, el Patronat de la Mare de Déu de la Roca o la Creu Roja Local, entre d’altres.

Pel que fa a d’altres aspectes de funcionament, s’ha aprovat la delegació de competències del Ple en l’Alcaldia i en la Junta de Govern Local i s’ha donat compte dels decrets d’Alcaldia sobre el nomenament dels Tinents d’Alcalde i membres de la Junta de Govern Local, així com del repartiment del cartipàs municipal.

Recordem que l’alcalde, Fran Morancho és el responsable de les àrees de Planificació de territori i organització interna; Yolanda Pérez és la primera tinent d’alcalde i regidora de les àrees de Turisme i Impuls Econòmic; Vicente Pérez és el segon tinent d’alcalde i regidor de les àrees de Seguretat ciutadana i Cicle Complet de l’Aigua; Enrique López és el tercer tinent d’alcalde i  regidor de les àrees de Manteniment  d’espais  i equipaments i Hisenda;  Maria del Remei  Benach és la quarta tinent d’alcalde i regidora de les àrees de Cultura, Participació ciutadana i Polítiques d’igualtat; Ángel Redondo és el cinquè tinent d’alcalde i regidor de les àrees d’Esports, Festes, Entorn Natural i Salut Pública; Francisca Ortiz és la regidora de les àrees d’Educació, Gent Gran, Acció Social i Pla de Barris i Cristina Llorens és regidora de les àrees de Joventut, Residus i Neteja viària, Transició energètica i ecològica.

Un cop finalitzat el Ple d’organització de la Corporació ha tingut lloc una sessió plenària extraordinària de caràcter urgent amb l’objectiu de sol·licitar al Ministerio de Indústria, Energía y Turismo el cofinançament per construir una nova oficina de turisme per import de 308.200 €. De concedir-se la sol·licitud, el consistori rebria el 50% d’aquest import. El plenari va aprovar també la memòria tècnica d’aquest edifici, d’una sola planta amb diversos espais que es construiria a la cantonada de l’avinguda Gil Vernet amb Príncep d’Espanya.