.

Imatge d'arxiu d'un ple a l'Ajuntament de Constantí

El ple de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat les bases dels plans d’ocupació per l’exercici 2014-2015, per unanimitat de tots els grups municipals. Una iniciativa dotada amb uns 300.000 euros que formen part del gran pla d’inversions que el consistori va aprovar el passat mes de maig.

Així, es contractaran, en dos torns de sis mesos, setze persones en situació d’atur de llarga durada i que no rebin cap prestació per desocupació ni subsidi. Aquests treballadors faran millores a la via pública, arranjament de voreres, supressió de barreres arquitectòniques, condicionament de parcs i jardins, manteniment d’edificis públics del municipi i suport administratiu i comunitari a diferents serveis municipals.

Els llocs de treball oferts són: dues places de paleta o encarregat de construcció, quatre de peó de construcció, dues de peó de jardí, una de peó de pintura d’edifici, una de peó de neteja, una d’orientador laboral, dues d’educador de carrer, dues d’auxiliar administratiu o comptable, i una d’animador comunitari.

Els resultats d’aquesta convocatòria també podran establir l’ordre de contractació en altres programes d’ocupació municipals. Les bases, una vegada aprovades, i la convocatòria es publicaran íntegrament al taulell d’anuncis de la corporació i a la seu electrònica, i un anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Transcorreguts els terminis de publicacions i al·legacions s’obriran les inscripcions per apuntar-se a les ofertes al SOC.