.

.

TOTS 21

L’actuació consisteix en la construcció de la rotonda de davant del museu i la remodelació de la calçada i vorera entre Pere Moretó i Nova Augusta.

El Departament d’Obra Pública de l’Ajuntament de Cambrils ha iniciat els treballs previs de les obres d’urbanització parcial de l’avinguda Adelaida, entre el carrer Pere Moretó i l’avinguda nova Augusta. Aquest és l’últim tram que quedava per urbanitzar de l’avinguda Adelaida, després de la construcció del nou pont sobre la riera d’Alforja que dóna continuïtat a la integració urbana de l’antiga N-340.

La previsió és que durant dues setmanes se senyalitzi la zona afectada i s’hi traslladi el material necessari, i el proper dia 15 de novembre se signi l’acta de replanteig d’inici de les obres, amb un termini d’execució de 3 mesos. Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Obras i Hormigones Blanco SL per 118.776 euros (IVA inclòs) i han requerit la signatura d’un conveni amb Mercadona, propietària dels terrenys.

Les obres consisteixen en la construcció de la rotonda de davant del Museu Molí de les Tres Eres, que enllaça amb el nou pont, i la remodelació de la calçada i la vorera de l’avinguda Adelaida. Per una banda, la rotonda per facilitar el gir dels vehicles en la intersecció amb el pont de Nova Augusta tindrà 13 metres de diàmetre amb un illot central trepitjable.

Per l’altra, la calçada passarà d’un a dos carrils i aparcament, amb la mateixa secció que hi ha al tram més al nord de l’avinguda Adelaida. En aquest tram hi haurà dos passos de vianants, un tocant a la nova rotonda i l’altre en el creuament amb el carrer Pere Moretó. També es pavimentarà la vorera que toca a la riera i es deixarà sense pavimentar l’altre costat, que es construirà conjuntament amb la urbanització del sector PMU-1.

A més, s’executarà una nova sortida d’aigües pluvials amb les connexions corresponents cap a la riera d’Alforja, es mantindrà la sortida actual a la cruïlla del nou pont i es farà la pre-instal·lació d’un col·lector fins a límit de l’àmbit.

La Policia Local ha informat que les obres es realitzen durant l’època de l’any amb menys mobilitat motoritzada per minimitzar les molèsties veïnals i que es treballarà amb el Departament d’Obra Pública i l’empresa constructora perquè els talls de trànsit de vehicles siguin els mínims imprescindibles. Els talls més importants, d’entre una i dues setmanes, es realitzaran durant el mes de gener.

Redacció