.

Pel que fa als tributs, i en concret a l’IBI, el govern va decidir mantenir el seu compromís i no acollir-se a la revisió cadastral que hauria suposat un increment del rebut.Foto: Ajuntament de Cambrils

Les ordenances fiscals 2019 de l’Ajuntament de Cambrils introdueixen més mesures de tarifació social, que comporten la reducció dels preus públics i la gratuïtat d’alguns serveis de l’àmbit més social. Aquestes ordenances aprovades avui pel Ple Municipal també continuen en la línia marcada per l’equip de govern de no incrementar la pressió fiscal, amb la congelació o reducció dels tributs.

Les mesures donen compliment al Pla d’Acció Municipal, que preveu impulsar una política de tarifació social amb una imposició més progressiva que tingui en compte les persones més vulnerables. Amb l’objectiu d’assolir una fiscalitat més equitativa, s’ha fet un anàlisi de la situació dels impostos i taxes i s’ha creat una comissió de tarifació social que s’encarrega de fer els estudis corresponents per aplicar aquest sistema.

El regidor d’Hisenda, Jaume Gila, ha destacat l’aposta de l’equip de govern per avançar cap a un model de fiscalitat progressiva, en què les persones contribuents paguin en funció de la seva capacitat econòmica. Si bé la normativa estatal és molt rígida en el cas dels impostos, el govern ha aconseguit introduir elements de progressivitat en les taxes, com és el cas de les llars d’infants municipals, que aquest curs 2018-2019 ja han introduït un sistema de bonificacions vinculades a la renda.

També cal destacar la reducció de les tarifes en els serveis de teleassistència, el menjar a domicili i tardes al casal. En els tres casos s’ha ampliat el ventall d’exempcions i el tram d’ingressos perquè es puguin acollir més persones a les bonificacions i s’han reduït les tarifes a tots els trams amb una mitja de l’ordre del 45%, fet que suposa que siguin serveis majoritàriament subvencionats.

D’altra banda, l’espai familiar de 0 a 3 anys passar a ser gratuït perquè més infants es puguin acollir a aquest servei de millora de prevenció de risc durant curs escolar. Està previst seguir treballant en aquesta línia en altres preus públics.

Pel que fa als tributs, i en concret a l’IBI, el govern va decidir mantenir el seu compromís i no acollir-se a la revisió cadastral que hauria suposat un increment del rebut. En la mateixa línia, ha optat per la congelació de les tarifes de les escombraries durant el 2019, que vol dir que l’Ajuntament assumeix el cost de l’increment del servei en la seva totalitat, sense traslladar-ho al contribuent.

El regidor ha afirmat que durant el mandat, a més de no incrementar la pressió fiscal, s’han implementat mesures per tal de facilitar el pagament de tributs, s’han impulsat mesures de foment i impuls de l’economia, la cultura, alhora que s’han mantingut i ampliant les bonificacions, exempcions i subvencions existents, essent sensibles amb els col•lectius més vulnerables.

“Continuem amb el compromís de fer compatible una gestió responsable de l’ajuntament, reduint el deute i pagant als proveïdors dins dels terminis legals establerts, i alhora no incrementar la pressió fiscal als veïns”, ha explicat Jaume Gila. “A més, els estalvis obtinguts per aquesta gestió responsable ens permeten tirar endavant projectes de ciutat en forma d’inversions i adequació i manteniment de l’espai públic”, ha conclòs.

Incidents amb Jorge Fernández

El ple ha viscut un moment de tensió quan Jorge Fernández, l’ocupa de l’edifici de la Residència Montemar que va aconseguir-ne l’empadronament després d’una vaga de fam, ha interromput el plenari amb crits de “corruptes” i”pocavergonyes als regidors. Alhora ha criticat també el desnonament de tres famílies dut a terme en els darrers dies. La Policia Local l’ha tret fora després de reiterades advertències per part de l’alcaldessa.

En un moment donat, i segons informa Revista Cambrils.cat, el regidor no adscrit Santi Gámez s’ha aixecat del seu seient, s’ha dirigit cap a Jorge Fernández i s’hi ha encarat directament dient: “jo sóc un pocavergonya? Tu si que ets un pocavergonya, posa’t a treballar. Gos que ets un gos!”.