TARRAGONA 21

El termini de sol·licituds resta obert fins a l’11 de desembre. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament d’Altafulla ha concedit la primera remesa d’ajuts econòmics per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat derivada de la crisi sanitària de la COVID-19 per un import total de 1.520,58 €.

Aquest import correspon als ajuts dirigits a vuit persones que ja van presentar i justificar correctament les despeses que els efectes de la pandèmia els ha provocat sobre l’economia familiar. La quantia de la subvenció a concedir en aquestes ajudes és d’un màxim de 600 euros per unitat familiar.

Aquesta primera remesa d’ajuts aprovats formen part de la convocatòria d’ajuts econòmics per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19, en què s’hi destinen un total de 40.000 €.

El termini de sol·licituds resta obert fins a l’11 de desembre, i els ajuts s’emmarquen dintre de les línies d’actuació sobre l’habitatge, els subministraments, medicaments, reparació o substitució d’electrodomèstics bàsics i altres conceptes que es puguin considerar indispensables o necessaris. S’exclouen les despeses d’oci, cultura, esport i la resta que no tinguin la consideració d’essencials per l’economia familiar.

Per a qualsevol dubte, podeu consultar l’espai web www.altafulla.cat/ajuts o podeu enviar un correu electrònic a ajuts@altafulla.cat.

Redacció