.

.

TOTS 21

Marc Fargas en un acte de l'AEQT

Marc Fargas en un acte de l’AEQT

Entrevistem a Marc Fargas, president de la Comissió de Comunicació de l’AEQT.

Fargas va arribar al càrrec l’any 2013 agafant el relleu de Joan Maria Garcia Girona.

Vostè és relativament nou en el càrrec com a president de la Comissió de Comunicació, quins projectes ha aconseguit concretar des del juny del 2013?

La tasca de la Comissió en aquest primer any i mig ha estat redefinir l’estratègia de comunicació interna i externa de l’AEQT. Per una banda, i guiats pel pla estratègic de la Direcció General de l’Associació, amb la Teresa Pallarès, hem reestructurat el departament de comunicació, apostant per una millora de les comunicacions internes dins del propi sector. Per altra banda, en comunicació externa, hem iniciat un seguit d’accions per a fluir el diàleg amb la societat que ens envolta. Escoltar i explicar. Creem i potenciem eines per tal que l’entorn sàpiga que aporta la Indústria Química al territori.

Què aporta o pot aportar el nou Panell Públic Assessor (PPA) ?

El Panell és un espai ideal per a interactuar amb la societat que ens envolta, amb el veïnatge de la Indústria Química. En ell, els membres del Panell ens manifesten les seves inquietuds, aquestes es converteixen en temes de debat i allà posem en comú els diferents punts de vista. Conèixer què pensen de nosaltres els nostres veïns és el primer pas per crear un entorn de convivència.

Trobada de la Comissió de Comunicació AEQT

Trobada de la Comissió de Comunicació AEQT

Suposo que la presència a les xarxes i la transparència són dos punts bàsics ara mateix pel sector. Quin creu que és el posicionament del sector químic de Tarragona en aquests dos àmbits?

La transparència no ha de ser una elecció, és un fet. Som un sector capdavanter en processos i volem que la gent conegui el què fem i com ho fem. Representem un motor econòmic pel territori que està aportant solucions, des de Tarragona, als reptes de la humanitat. ‘El coneixement és l’antídot de la por’, deia Emerson. La missió d’aquesta comissió és treballar perquè aquesta, cada dia, satisfaci més les necessitats de coneixement del nostre entorn.

I pel que fa les xarxes, és obvi. Estem immersos en l’era digital i no podem desestimar un canal massiu on hi són presents la gran part de les persones que en envolten. La xarxa és un canal molt important per nosaltres.

Creu que a nivell de comunicació externa s’arriba amb prou claredat al ciutadà?

Treballem per millorar-la. És important que la gent sàpiga què fem i com ho fem. Volem que els canals de comunicació amb el nostre entorn siguin bidireccionals i continus. És una labor en la qual sempre es pot millorar.

On creu que encara s’ha de seguir enfortint la comunicació del sector químic de Tarragona?

S’ha de construir un espai comunicatiu on flueixi la informació entre la Indústria i tots els agents de l’entorn. Tenim estudis que ens confirmen que les societats més ben informades tenen millor percepció del nostre sector. La nostra missió és treballar contra la desinformació.

Quins són els avantatges i els inconvenients de la diversitat d’empreses que composen el clúster a l’hora de crear una marca única i pròpia?

La diversitat d’empreses és un avantatge. Que les grans companyies a nivell mundial estiguin a Tarragona evidencia que aquest territori és un bon entorn per aquesta indústria. A més, aquesta diversitat es tradueix en una cadena de valor molt completa que afavoreix futures inversions. Els inconvenients no provenen de la diversitat d’empreses, les nostres debilitats tenen a veure amb el preu de l’energia i amb tenir les adequades infraestructures. Aquí tenim molta feina per endavant.

Quin és el repte més important que es marca la comissió de comunicació per aquest 2015?

Seguir creixent en aquest diàleg constant amb la societat que ens envolta. Millorar la convivència amb l’entorn, fer pedagogia i explicar quins reptes tenim comuns per davant són les nostres línies de treball.

Quim P. Casadesús