TOTS 21

En aquest període s'han alliberat cabals ambientals un 58% del temps (213 dies de 367).

En aquest període s’han alliberat cabals ambientals un 58% del temps (213 dies de 367).

Aquest darrer any hidrològic s’ha alliberat el 27% de l’aportació d’aigua que va entrar a l’embassament del Catllar com a cabal ecològic, la qual cosa ha suposat que circulés aigua pel tram final del Gaià durant 213 dies de l’any (un 58% del temps). Alhora, es va alliberar un cabal extraordinari (crescuda controlada) realitzat després de la Gaianada del mes de novembre de 2015, que va permetre que el riu arribés al mar. L’experiència s’ha valorat com a positiva per part de l’ACA i de Repsol, i es proposa donar continuitat al conveni signat l’any 2010 amb l’objectiu de milorar la recuperació del tram final del riu Gaià.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i Repsol continuen col·laborant per potenciar i millorar l’alliberament de cabals ecològics aigua avall de la presa del Catllar al riu Gaià, dins la comarca del Tarragonès. I, per tal de fer balanç de l’alliberament de cabals, realitzen la 6a sessió participativa i de seguiment de l’acord entre l’ACA i Repsol per a l’alliberament de cabals ecològics al baix Gaià, que es durà a terme a l’Ajuntament de Tarragona el dia 28 de gener de 2016 a les 18h.

En aquesta sessió s’informarà del balanç de l’any hidrològic 2014-2015, en el que s’ha alliberat com a cabal ambiental el 27% de l’aportació d’aigua que va entrar a l’embassament del Catllar des d’octubre de 2014 a setembre de 2015 (uns 1,85 Hm3 d’aigua). En aquest període s’han alliberat cabals ambientals un 58% del temps (213 dies de 367). S’analitzarà també el resultat de l’alliberament del cabal generador el mes de novembre de 2015 que va permetre que el riu Gaià hagi arribat al mar, i que ha d epermetre restaurar la morfologia fluvial del riu Gaià aigües avall de l’embassament del Catllar. Aquestes mesures estan orientades a restaurar la llera del Gaià i recuperar aquest ecosistema fluvial.Tant l’ACA com REPSOL valoren molt positivament l’experiència, i acorden continuar endavant amb l’acord i l’alliberament de cabals ecològics i cabals generadors o crescudes controlades quan sigui possible i prenen totes les precaucions necesaries. Aquest acord ha de permetre restaurar la llera del riu Gaià i recuperra aquest ecosistema fluvial des del Catllar fins al mar. Aquesta és una experiència pionera al nostre país en la col·laboració entre l’empresa privada i l’administració pública per a la recuperació d’un tram de riu que havia estat fins ara molt alterat per manca de cabals circulants.

Mitjançant aquesta sessió, i en compliment al conveni signat per l’ACA i Repsol fa 6 anys, es preten exposar i fer partícep a les entitats i ajuntaments de la zona, dels acords presos i les accions programades per continuar en la recuperació del cabal del tram final del riu Gaià, i es convida als agents implicats de la conca a participar en la gestió del riu.