.

.

TOTS 21

La URV acollirà els propers 12 i 13 de setembre un congrés en què es tractarà aquesta temàtica des de la perspectiva de la igualtat de gènere i la justícia social

La URV acollirà els propers 12 i 13 de setembre un congrés en què es tractarà aquesta temàtica des de la perspectiva de la igualtat de gènere i la justícia social

L’atenció a persones en situació de dependència i a majors fràgils constitueix un dels reptes de la societat. Segons estimacions demogràfiques, els països europeus experimentaran els propers anys un fort augment de la seva població envellida, un fet aquest que planteja el desafiament d’assumir les necessitats de les cures.

Aquest és l’eix central del congrés internacional “La cura de les persones grans: avançant cap a la igualtat de gènere i la justícia social” que es farà a la Universitat Rovira i Virgili els propers 12 i 13 de setembre. S’hi trobaran investigadores i investigadors –prop d’una setantena- provinents d’arreu del món que presentaran comunicacions i ponències al voltant de quatre àrees temàtiques centrals: “Qui cuida les persones grans dependents a les famílies?”;  “Les cures com a sector ocupacional: gènere, classe i estrangeria”; “Experiències comunitàries de la cura: reproducció o innovació de rols de gènere i classe” , i “Desitjos de les persones cuidades”.

Les cures estan desproporcionadament subministrades per les famílies i  per les dones, i encara que els homes s’han implicat progressivament en les cures en  la infància, això no passa d’igual manera en la cura a persones dependents i majors.  La democratització de les cures –el punt de partida del congrés- implica repartir la cura entre homes i dones, reconèixer la  cura i la seva centralitat en la sostenibilitat de la vida, enfortir i dignificar la seva professionalització i considerar els drets i demandes de les persones que cuiden i que són  cuidades.  Facilitar la incorporació dels homes en les cures de llarga durada constitueix un tema  d’urgent necessitat i que ha estat escassament estudiat des de l’àmbit acadèmic.

Durant dos dies el congrés convida a  reflexionar sobre aquests temes, amb aportacions d’expertes i experts que mostraran la diversitat de contextos i situacions en què s’exerceix la cura cap a majors. L’objectiu és identificar els elements clau que puguin promoure la justícia de gènere i la justícia social en les cures. S’hi presentaran més de 40 comunicacions i s’han convidat a tres referents en la recerca d’aquesta temàtica per a les sessions plenàries.

L’organització del congrés va a càrrec d’investigadores i investigadors de la URV i de la UB  amb un comitè científic format per expertes d’arreu d’Europa i de Xile.  Es farà al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.