.

.

TOTS 21

Espai de treball de projectes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, durant la visita d'alumnes i familiars a la Jornada de Portes Obertes. Foto: URV

Espai de treball de projectes de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, durant la visita d’alumnes i familiars a la Jornada de Portes Obertes. Foto: URV

Fins a 1.716 alumnes de secundària i 2.634 acompanyants han participat en les dues jornades de portes obertes que la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha fet, al febrer i a l’abril, per ajudar els estudiants a encaminar el seu futur. Han visitat les instal·lacions de la universitat i han assistit a les sessions d’orientació sobre els diferents graus que la URV ofereix per al proper curs, un total de 58.

No són les úniques accions que duu a terme la URV per orientar i informar els futurs estudiants universitaris. De novembre a abril, els tècnics d’orientació universitària de la URV han impartit xerrades als centres de secudària acompanyats d’estudiants de la universitat, que han explicat de primera mà la seva experiència sobre els ensenyaments i al campus. Aquest curs, 102 centres han rebut la visita dels tècnics i estudiants de la URV, que han ofert 146 xerrades a uns 4.000 alumnes del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre, el Penedès, Lleida, Castelló, les Balears i Andorra.

Els centres de secundària poden concertar visites dels tècnics d’orientació universitària a través del web d’Orientació Universitària de la URV, que presentaran la Universitat, els grausque s’hi imparteixen i els serveis i altres elements per viure al màxim l’experiència universitària.

Xerrada d’orientació en un centre de secundària, amb la participació d’una estudiant de la URV. Foto: URV

Xerrada d’orientació en un centre de secundària, amb la participació d’una estudiant de la URV. Foto: URV

La matrícula a la prova d’accés a la universitat, del 15 al 26 de maig
Amb la informació rebuda, ara és el moment que els futurs estudiants decideixin cap a on encaminar-se. Aquest dilluns 15 de maig s’obre el termini per fer la matrícula a la prova d’accés a la universitat per a alumnes que cursen segon de batxillerat a Catalunya i alumnes de cicles formatius de grau superior. Tenen temps per matricular-se fins al 26 de maig. A partir del 2 de juny, podran consultar el tribunal i el lloc on hauran d’examinar-se.

Durant els tres dies, el 7, 8 i 9 de juny, es realitzaran els exàmens de 26 matèries, i la convocatòria extraordinària serà els dies 5, 6 i 7 de setembre. Els horaris ja es poden consultar a la pàgina web del Canal Universitats. Les proves es divideixen en dues fases: la fase general obligatòria, que atorga una nota de validesa indefinida, i la fase específica, en què els alumnes es poden examinar de manera voluntària fins a tres matèries de modalitat.

Per superar les PAU s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la qualificació final de batxillerat i el 40% de la nota de la fase general de les proves, sempre que aquesta última sigui superior a 4. El 22 de juny es publicaran els resultats a la prova al Portal d’Accés a la Universitat de la Generalitat i a partir de llavors, es podrà demanar la revisió dels exàmens.