.

Demostració del grau Tècniques de Bioprocessos Alimentaris que l’ETSEQ ofereix aquest curs 2018-19. El curs vinent s’oferirà el doble grau en Enginyeria Química i Tècniques de Bioprocessos Alimentaris. Foto: URV

El Consell de Govern d’aquest 23 d’octubre ha aprovat la nova programació de titulacions oficials de màster i grau per al curs vinent: dos dobles graus i set màsters. Ja estan en fase d’implantació per al curs 2019-20 el grau d’Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions, de 330 crèdits, que s’impartirà a l’ETSE i oferirà deu places, les mateixes que el grau d’Enginyeria Química i Tècniques de Bioprocessos Alimentaris, de 291 crèdits, que oferirà l’ETSEQ. Pel que fa als màsters, ja ha rebut la verificació favorable el de Recerca Avançada en Estudis Humanístics, que disposarà de 25 places i consta de 60 crèdits.

La resta de màsters estan en fases diferents dels tràmits necessaris per poder-se oferir. Així, n’hi ha quatre d’interuniversitaris, que coordinen altres universitats de l’Estat: el Màster en Enginyeria Agronòmica, el Màster en Planificació, Governança i Lideratge Territorial, i el Màster en Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Desevolupament. El Màster en Direcció d’Empreses i Administració d’Empreses també és interuniversitari i coordinat per la URV, i es tracta d’una doble titulació internacional que s’ofereix amb la Trade Cooperative University of Moldova. S’està tramitant també el Màster en Sistemes i Tecnologies de Conversió d’Energia, que oferirà l’ETSEQ.

A més d’aquests estudis oficials, s’han aprovat dos títols propis de postgrau que oferirà el Departament de Dret Públic de la Facultat de Ciències Jurídiques: el Diploma de Postgrau en Gestió, control i fiscalització jurídica i econòmica dels  ens locals, que ha estat una sol·licitud de formació de la Diputació de Tarragona, amb qui s’ha establert un conveni de col·laboració, i el Diploma Postgrau en Dret urbanístic avançat, que ha estat una licitació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

El gerent tornarà a ser eventual

Pel que fa al personal, la vicerectora de Personal, Ercilia García, ha informat de les mesures aprovades a la Comissió de Recursos Humans en sessió del 8 d’octubre de 2018, entre les quals hi ha la modificació del règim jurídic de la plaça de gerent, que passarà a ser eventual de nou. També ha explicat l’acord del Consell Interuniversitari de Catalunya per contractació del PDI, que preveu una taxa de reposició addicional del 5% en l’oferta pública de l’any 2018 i que a la URV suposa 14 efectius, per comptes dels 13 que es van aprovar al Consell de Govern del 19 de juliol d’enguany. A la URV, la distribució de l’oferta pública d’ocupació del PDI serà finalment la següent: 8 places de professorat agregat, 4 catedràtics d’universitat i 2 de titular d’universitat, a més de sis de promoció a catedràtic. La rectora ha especificat que cal tenir en compte que l’oferta pública no està pressupostada al capítol I (personal), de manera que la dotació necessària per aquestes promocions (136.165 euros) sortirà de la partida del capítol I de recerca.

La vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat, Maria Bonet, ha informat dels acords de la Comissió d’Estudiants, Docència, Estudiants i Comunitat Universitària de la sessió de 10 d’octubre de 2018: d’una banda, la modificació del procediment de convocatòria i selecció de les beques de col·laboració i de l’altra, l’aprovació de les bases de les noves Beques d’Iniciació Docent i Investigadora (BIDI) per al curs  2018-2019, destinades a estudiants de màster i associades a un projecte de recerca.

Compra del local on s’ubica l’I-Center

L’adjunt a la rectora per les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, el professor Jordi Duch, ha presentat el document de la política de seguretat de la URV, que defineix les bases de com els sistemes d’informació prestaran els seus serveis i com s’ha de tractar i emmagatzemar la informació. Les mesures tècniques i organitzatives que inclou segueix les directrius de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i del Reglament General de Protecció de Dades (RPGD). Així es preveu crear l’estructura organitzativa i les figures necessàries, com és el cas del màxim òrgan de decisió i coordinació que proposa el document, el Comitè de Seguretat de la Informació (CSI), i que aglutina les funcions pròpies de govern definides per l’Esquema Nacional de Seguretat.

El Consell de Govern ha aprovat la modificació de de la normativa per al nomenament de doctors honoris causa, que permetrà que durant el novembre i desembre de 2018 es puguin presentar candidatures de persones per poder investir al segon semestre d’aquest mateix curs.

Els membres del consell han aprovat proposar al Consell Social la compra de l’immoble de l’avinguda Països Catalans de Tarragona on s’ubica l’I-Center. D’aquesta manera, es deixaria de pagar el lloguer pel locali passaria a ser propietat de la URV.