.

.

TOTS 21

Els nous graus són el d’Història de l’Art i Arqueologia, el de Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils, el  de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris, el de Gestió en Turisme i Hoteleria i el de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat

Des del passat 5 de juny i fins al proper 2 de juliol és oberta la preinscripció universitària a través de la qual els futurs estudiants escolleixen quins estudis de grau i en quin centre volen accedir el curs 2018-19. Amb l’objectiu de respondre a les necessitats del mercat laboral, amb ocupacions emergents, noves formes de treball i que demana perfils molt determinats, la URV té una oferta de 41 graus i 7 dobles titulacions. Cinc dels estudis de grau s’ofereixen per primera vegada: el grau d’Història de l’Art i Arqueologia, el grau de Gestió en Turisme i Hoteleria, el grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat, el grau de Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils i el grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris.

Així, en l’àmbit d’Arts i Humanitats s’ofereix el grau d’Història de l’Art i Arqueologia, que integra les dues disciplines en un únic ensenyament. Habilita per interpretar obres d’art, monuments i vestigis arqueològics incorporant les noves tecnologies i metodologies digitals i l’aprenentatge pràctic, a través del treball de camp. Es tracta del primer grau conjunt que existeix a les universitats i segueix el model europeu, ja consolidat. A través de les mencions els estudiants podran aprofundir en la disciplina que prefereixin i sortiran preparats per treballar en qualsevol àmbit de la recerca, la conservació i la difusió i promoció del patrimoni artístic i arqueològic.

En l’àmbit d’Arquitectura i Enginyeries s’estrena el grau de Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils, que té una durada de tres anys (180 crèdits), adreçat a aquelles persones que vulguin saber desenvolupar programes per a entorns web i mòbil i resoldre els problemes que es plantegen al món empresarial. El de la URV és el grau que dedica més formació obligatòria en desenvolupament d’aplicacions web i mòbils i, per tant, més especialista en aquest àmbit. A més a més, es tracta d’un grau molt adaptat al món laboral, per la qual cosa s’incentiven les pràctiques externes i el treball de fi de grau en empreses de desenvolupament de programes.

Els futurs universitaris també es poden matricular per primer cop al grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris, que dona els coneixements necessaris per treballar en sectors industrials basats en els bioprocessos, en especial, en el sector alimentari. Es tracta d’un ensenyament de tres anys (180 crèdits) amb un grau elevat d’ocupabilitat, que dona als graduats les capacitats per treballar, per exemple, en el processament de productes d’origen biològic, en innovació i disseny de productes, en gestió ambiental, automatització de processos, logística o control de qualitat de productes, especialment aliments. Després dels cursos, els graduats poden titular-se com a enginyers i obtenir les atribucions professionals de l’enginyeria tècnica amb un curs addicional.

Els graus que s’ofereixen a la Facultat de Turisme i Geografia s’han renovat per adaptar-se als canvis del mercat laboral. D’una banda, el grau de Gestió en Turisme i Hoteleria forma els estudiants per ocupar llocs de responsabilitat en la gestió d’empreses i institucions turístiques i ofereix la possibilitat de cursar la menció en Gestió Hotelera o la menció en Gestió de Destinacions Turístiques, per poder ocupar posicions amb nivells de responsabilitat de càrrecs intermedis o direcció d’operacions en diversos àmbits. Aquest grau té una visió pràctica de la formació i facilitadora de la inserció laboral, per això hi ha dues assignatures de pràctiques en empreses i compta amb els agents del territori en la impartició de la docència.

De l’altra banda, el grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat pretén donar als estudiants una nova visió sobre els models de desenvolupament sostenible i la planificació territorial. A més a més, forma especialment en les tecnologies de la informació geogràfica. Amb aquests coneixements els estudiants estan preparats per treballar en les àrees de medi ambient, territori, urbanisme i desenvolupament local de l’administració pública com en consultoria al sector privat.

A més d’aquestes novetats, el grau de Química ofereix per segon any 20 places per als estudiants que vulguin cursar-lo íntegrament en anglès per respondre així a la demanda de professionals del sector amb un alt nivell d’anglès per a multinacionals i centres de recerca.

La URV també té una oferta de set dobles titulacions: el doble grau d’Administració i Direcció d’Empreses i Dret, el doble grau d’Administració i Direcció d’Empreses i Finances i Comptabilitat, el doble grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular, el doble grau de Dret i Relacions Laborals i Ocupació, el doble grau d’Educació Infantil i Educació Primària amb menció d’Anglès, el doble grau d’Enginyeria Elèctrica i d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i el doble grau d’Enginyeria Informàtica i Biotecnologia.