.

.

TOTS 21

El rector de la Universitat d’Hiroshima (HU), Mitsuo Ochi, amb el seu homònim de Tarragona

El rector de la Universitat d’Hiroshima (HU), Mitsuo Ochi, amb el seu homònim de Tarragona

Un conveni signat entre ambdues universitats fa possible que estudiants japonesos visitin la URV i estudiants de la URV es desplacin a Hiroshima per fer-hi estades acadèmiques.

El rector Mitsuo Ochi ha visitat per primer cop la URV i ha signat aquest acord, que intensifica la col·laboració ja existent entre les dues universitats

El rector de la Universitat d’Hiroshima (HU), Mitsuo Ochi, junt amb el vicepresident Toshiyuki Sat, van visitar per primera vegada la ciutat de Tarragona el passat 6 de maig, per poder conèixer de prop la URV, amb qui col·laboren des de fa anys. El rector japonès i el rector de la URV Josep Anton Ferré van signar un conveni per fer intercanvi d’estudiants de grau i postgrau, de cara al curs acadèmic 2017-18. Els de la URV podran cursar a Hiroshima assignatures de llengua i cultura japoneses, de ciències i tecnologia i de ciències econòmiques.

La col·laboració existent es concreta a través de la xarxa INU (International Network of Universities) i dels seminaris internacionals que s’organitzen des de la Facultat de Ciències Jurídiques (Mobilitat i drets humans) i la Facultat d’Infermeria (Cuidatges en Infermeria), cada mes de març des de 2013. Un total de 27 estudiants japonesos ha assistit al seminari de Dret des que va començar, mentre que els assistents al seminari d’infermeria sumen un total de 23. Venen acompanyats per professors de la seva universitat i comparteixen aula, experiències i lleure amb professorat i estudiantat de la URV.

També estudiants de la URV han pogut gaudir, des de l’any 2010, d’estades a l’estiu a la ciutat d’Hiroshima durant la celebració del Student Seminar for Global Citizenship and Peace i del Master’s Summer School, que coincideixen amb l’aniversari de la bomba atòmica. Aquest seminari ha estat possible gràcies a la col·laboració de la xarxa INU, de la qual formen part les dues universitats, i de l’ajut que el govern japonès atorga a la HU.