.

.

TOTS 21

Joan Maria Sardà, alcalde de La Pobla, i Alexis Gómez, director d’Institucions de Caixabank

Joan Maria Sardà, alcalde de La Pobla, i Alexis Gómez, director d’Institucions de Caixabank

Avui ha tingut la segona reunió del període negociador previ a l’obertura formal (acomiadament col·lectiu, mobilitat geogràfica i modificació substancies de condicions de treball) a CaixaBank. L’empresa ha avançat dades de l’informe econòmic extern justificatiu d’un llarg catàleg de mesures: acomiadament de 2.157 treballadors, tancament de 793 oficines, reducció de costos derivats per la classificació d’oficines, obertura de més tardes a la setmana, increment del nombre d’oficines i centres amb horari singular, manteniment de les oficines rurals si s’aconsegueix abaratir-les, i ampliació de la mobilitat geogràfica.

La UGT ha tornat a demanar la retirada d’aquestes mesures, i molt més ara que s’han detallat en tota la seva crueltat. Alhora, la UGT ha assenyalat que les dades aportades per la consultora externa són contradictòries amb les que contempla el Pla Estratègic. No pot ser que davant dels inversors i accionistes es digui que es pagaran més dividends, mentre que davant dels treballadors es digui justament el contrari i es pretengui pagar menys en les nòmines.

Per la UGT les mesures anunciades són completament inadequades i desproporcionades.