.

Un instant de la cloenda de l'acte.

Un instant de la cloenda de l'acte.

La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de Cambrils ha atès aquest curs un total de 13  alumnes  procedents  dels  quatre centres educatius de secundària  del municipi. El  passat  dia 19 de  juny,  el centre va  celebrar l’acte  de  cloenda  de final  del  curs  2013-2014 amb  l’assistència  de  la regidora de d’Ensenyament de  l’Ajuntament  de  Cambrils,  Carmen Quintana; les  famílies  dels  alumnes, els  alumnes  de  la  UEC  i  l’equip educatiu. Es  va  fer  entrega  de  les  orles de  graduació  als  tres  alumnes matriculats  a  4t que  han assolit  el Graduat  en  ESO. I  una  orla  de  record a  la  resta  de  l’alumnat,  com  es fa  cada  curs.

L’objectiu de la UEC és garantir l’atenció educativa necessària a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar. Ofereix la possibilitat de seguir l’etapa d’ESO en un grup reduït, d’acord amb les corresponents adaptacions curriculars individualitzades. L’escolarització a la UEC comporta una escolarització compartida amb el centre docent on l’alumne/a estigui matriculat.

Des  de  l’any  2000,  la  UEC  de  Cambrils  ha  atès a diferents  alumnes  de  secundària, amb una  metodologia  adaptada  a  les  diferents  necessitats  educatives  d’aquest  col·lectiu  especial  d’alumnat, potenciant  aspectes  com una  formació  més  manipulativa a  través  dels  tallers,  i una  atenció  més  individualitzada  a  través  de  les  tutories  individuals .

Una  metodologia  de  treball  que   fa  que  l’alumnat  recuperi  la  il·lusió i  l’interès  pel fet  educatiu, la  qual  cosa  fa  que  es  disminueixi  totalment,  en la majoria dels   casos , l’índex  d’absentisme escolar. En aquesta línia metodològica, s’ha  dut  a terme  un  projecte  de restauració  i  manteniment  de  les  instal·lacions  de  la  UEC.