.

.

TOTS 21

Les obres no s’aturaran. La descoberta es documentarà i es taparà. 

La singularitat del tram de pista del Circ Romà feta pública ahir durant les obres de peatonalització del carrer Salines es troba en “el treball de polit i allisament de la roca” posada al descobert, vestigi segons els primers indicis d’una de les corbes del traçat per on competien les quadrigues. L’arqueòloga municipal, Pilar Bravo, destacava precisament en roda de premsa la diferència de composició del pis respecte a “les capes de regularització de sorra i bastant gravosa” documentades en els altres trams més ben estudiats de l’antecessor dels circuits de fórmula-1 de l’actualitat, coincidents amb els “situats a vora de mar com poden ser les del carrer Trinquet Vell o de la Capçalera del Circ”. És aquesta diferència la que permet “llençar la hipòtesi que les quadrigues circulessin en aquest tram directament sobre la roca”, en paraules de Bravo. La troballa (“una peça més del puzle perconèixer el Circ Romà”) se suma a l’altra part de pista localitzat en aquest cas dins de l’edifici consistorial l’any 2008 durant les obres d’un ascensor. Cal tenir present que la construcció de l’Ajuntament es troba assentada damunt la llisera de la roca que hauria acollit les carceres, és a dir, els punts de sortida dels carros.

D’esquerra a dreta: Pilar Bravo, Begoña Floria i Judith Ciurana.L’arqueòloga integrada a l’equip de excavació, Judith Ciurana (de l’empresa EOS Arqueologia), puntualitzava que durant els treballs duts a terme en aquesta “rasa de mig metre d’amplada i vint metres de llargada” s’ha trobat “ceràmica residual dels segles V i VI després de Crist” així com “dels segles XVII, XVIII i XIX”. En aquest darrer cas ajudaria a reconstruir amb més detall l’evolució urbana de la ciutat, tal com explicava Bravo.

Per la seva banda, la regidora responsable de l’àrea de Patrimoni Històric, Begoña Floria, remarcava que “la importància de la troballa permetrà ajudar a la interpretació, datació i concreció dels aspectes del Circ. La il·lusió que ens ha provocat és trobar quelcom en les mateixes condicions que fa 2.000 anys”. Tanmateix, les obres per convertir el carrer en zona de pasd e vianants “no s’aturaran”. Es procedirà a tapar la troballa després que s’hagi netejat, documentat, dibuixat i estudiat de cara a l’elaboració de l’informe pertinent per part dels arqueòlegs. Les restes estaran geolocalitzades abans que, segons expressava Floria, siguin de nou engolides per la modernitat: “Seguim la vida com hem fet en els últims 2.000 anys”. Al capdavall, “Tarragona està construïda sobre si mateixa”.

J.S.